A+ A A-
22.6.2017

ELY-keskus: Teemahakukokeilu tuotti kuusi hakemusta

Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskukset vastaanottivat 12.6.2017 päättyneellä teemahakujaksolla yhteensä kuusi hankehakemusta. Hakemuksista neljä kohdistuu Pohjois-Karjalan maakuntaan. Kaikki haetut hankkeet ovat luonteeltaan ylimaakunnallisia. Vaikka varsinaista hakemusryntäystä ei syntynyt, haku toimi kuitenkin hyvin herättelijänä eri teemoihin ja ylimaakunnalliseen yhteistyöhön.

Teemoja

Eniten hakemuksia tuli ”Voimaannutetaan kirkonkylät ja kyläkeskukset” –teemaan. Helsingin yliopisto etsii hakemassaan hankkeessa ratkaisuja kuntataajamien ja elinvoiman luomiseen kolmen maakunnan alueella. Roke ry:n hankehakemuksessa yhdistys auttaa ja tukee pieniä kuntia digitalisaatioon liittyvissä haasteissa ja Juvan kunnan hakemuksessa kunta tekee tarvekartoituksen Juvan, Joroisen ja Leppävirran palvelutarpeista sekä tekee kokeilumarkkinointitoimenpiteitä. Myös ProAgria Etelä-Savo ry etsii hankehakemuksessaan uudenlaisia ratkaisuja maaseudun kyläkeskusten palvelutarjonnan monipuolistamiseen sekä asukkaiden ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen.

Taito Pohjois-Karjala ry:n hakemassa Matkalla kädentaitojen elämykseen -hankkeen tavoitteena on kehittää konsepti, jota käyttämällä tuotteistetaan kulttuurimatkailuun sopivia tuotepaketteja erilaisille asiakasryhmille kolmen maakunnan alueella. Taito Pohjois-Karjala ry hakema hanke menee matkailuyhteistyön kehittäminen –teeman alle.

Itä-Suomen yliopisto hakee Elintarvikevienti nousuun –teemasta hanketta, jossa yliopisto tekee tutkimusta ja tuotekehitystä luonnon raaka-aineista. Uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen –hankkeessa luodaan yhteistyöverkostoja yritysten, tutkimuslaitosten, jakelukanavien sekä kaupan välille.

”Uudet digitaaliset ja logistiset ratkaisut haja-asutusalueiden voimavaraksi” –teemaan ei tällä hakujaksolla tullut yhtään hakemusta.

---

Teemahaku oli Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskusten yhteinen. ELY-keskukset pyytävät tarvittaessa lisäselvityksiä ja tarkennuksia hakemuksiin. Rahoituspäätökset tehdään normaalin käsittelyprosessin mukaisesti ja rahoituspäätöksen kukin hakija saa yksilöllisesti. Seuraava kehityshankkeiden hakujakso päättyy lokakuun lopussa.

Lisätietoja:

Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Maaseutu- ja energiayksikön päällikkö Pekka Tahvanainen
puh. 0295 026 107

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa