A+ A A-
12.10.2017

Johtavaksi asiantuntijaksi ELY-keskukseen!

Organisaation esittely

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset kehittävät ja tukevat alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta vaikuttaa alueiden elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin ja ihmisten hyvinvointiin.
Pohjois-Karjalan ELY-keskus on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta ELY-keskuksesta. ELY-keskusten asiakkaita ovat alueella asuvat, toimivat ja liikkuvat ihmiset, yritykset ja yhteisöt - kaikki, joihin keskusten toiminta ja palvelut vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti. Asiakkaiden tarpeet muodostavat keskusten toiminnan lähtökohdan.

Tehtävän kuvaus

Johtava asiantuntija johtaa tuki- ja tarkastusryhmän toimintaa. Ryhmän henkilömäärä on 10-20 henkilöä. Tehtäviin kuuluvat EU:n ja kansallisten viljelijätukitehtävien koordinointi ja valvonnan yleinen organisointi ELY-keskuksen toimialueella. Asiantuntija johtaa, suunnittelee ja kehittää ryhmän toimintaa ja sen palveluja. Henkilö vastaa osaltaan tulossopimuksiin perustuvien tehtävien organisoinnista.

Tehtävän sijoituspaikka on Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Kauppakatu 40 B, 80100 Joensuu.

Hakijalta odotamme

Hakijalta odotamme hyviä johtamis-, yhteistyö- ja organisointitaitoja sekä asiakassuuntautuneisuutta ja kustannustehokkuutta. Lisäksi odotamme kokemusta maatalouden valvontatehtävistä sekä maatalouden tukijärjestelmiin liittyvien tietojärjestelmien ja tietoturvallisuuden tuntemusta.

Hakijalle luetaan eduksi tehtävään soveltuva vähintään opistotasoinen koulutus, hyvä maatalouden tuntemus ja maatalouden tukijärjestelmiin liittyvä osaaminen.

Työssä tarvittava kielitaito

Hyvää suomenkielen suullista ja kirjallista taitoa sekä erinomaista ymmärtämistä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen Työaika: Virastotyöaika Tehtävä alkaa: 1.1.2018
tai sopimuksen mukaan. Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 31.10.2017 klo 16:15 
ID: 32-413-2017

Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

KEHA kirjaamo
PL 1000
50101 MIKKELI

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä sijoittuu ELY-keskuksen palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle 11. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta 3682,83 € sekä henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvasta palkanosasta (5-45%). Palkkauksessa otetaan huomioon palkkausjärjestelmän siirtymäkauden säännökset.

Lisätietoja:

Pekka Tahvanainen, yksikön päällikkö
puh. 02950 26107, pekka.tahvanainen(a)ely- keskus.fi

Hannu Järvinen, tarkastuspäällikkö
puh. 02950 26058, hannu.jarvinen(a)ely-keskus.fi

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa