A+ A A-
18.4.2018

Viljelijä ja yhdistystoimija - hae tukea kosteikkoihin ja maiseman hoitoon!

Aktiiviviljelijät ja rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea kosteikkojen hoito-ympäristösopimuksia (Lnro 262) sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoympäristösopimuksia (Lnro 253) vuonna 2018.

Kosteikkojen hoitosopimusta voi hakea myös vesioikeudellinen yhteisö. Sopimukset alkavat 1.5.2018 ja ovat viisivuotisia.

Kurki-, hanhi- ja joutsenpeltoympäristösopimusta ei voi hakea vuonna 2018, koska Manner-Suomen kehittämisohjelman pinta-alatavoite on jo saavutettu tämän sopimuksen osalta. Myöskään uusia alkuperäisrotujen kasvattamista koskevia sopimuksia ei voida tänä vuonna tehdä. Vuonna 2016 tehtyihin voimassa oleviin alkuperäisrotujen kasvattamista koskeviin sopimuksiin voi hakea eläinmäärän lisäystä (Lnro 218 E).

Alkuperäiskasvien ylläpitosopimuksia (Lnro 214) voi hakea vuonna 2018. Alkuperäiskasvi tulee rekisteröidä ennen ELY-keskuksen sopimuksen tekemistä. Rekisteröinti tulee hakea Elintarviketurvallisuusvirastolta (Evira).

Ympäristösopimusten haku päättyy 15.6.2018. Hakemuslomakkeet liitteineen tulee toimittaa ELY-keskukseen. Haku on mahdollista vain paperihakemuksilla.

Ympäristösopimusten hakulomakkeet

Lisätietoja

Kaisa Rummukainen
Maaseutuasiantuntija
Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
kaisa.rummukainen @ ely-keskus.fi
puh. 0295 026 097

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa