A+ A A-
10.1.2019

Mitkä ovat EU:n tulevan ohjelmakauden 2021-2027 keskeisimmät haasteet? Vastaa kyselyyn!

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallisesta valmistelusta. TEM pyytää vastaamaan tulevan ohjelmakauden 2021-2027 haasteisiin liittyviin kysymyksiin. Vastaa kyselyyn viimeistään 18.1.2019 mennessä.

Kyselyyn pääset tästä

 

EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelmavalmistelu

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallisesta valmistelusta. Käytännössä EU:n alue- ja rakennepolitiikka toteutuu jäsenmaissa kehittämisohjelmina, joita rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Kuluvalla ohjelmakaudella 2014-2020 Suomessa toteutetaan Kestävää kasvua ja työtä ohjelmaa, jonka kokonaisbudjetti on noin 2,6 miljardia euroa. Nykyisen ohjelman avulla tavoitellaan lisää kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä pk-yrityksiin, innovaatio- ja osaamisjärjestelmän kehittämistä, vähähiilisyyden lisäämistä, työllisyyden ja osaamisen parantamista sekä syrjäytymisen ehkäisemistä. Rahoitus jakaantuu useisiin eri sisältöihin ja jokaiseen maakuntaan. Lisätietoja rakennerahastotoiminnasta rakennerahastot.fi

Valmistelua kumppanuudessa

TEM on käynnistänyt tulevan ohjelmakauden 2021-2027 kansallisen valmistelun syksyllä 2018.  Lisätietoja valmistelusta ja EU:n tason säätelyn uudistumisesta tem.fi sivuilla. Kansallisen ohjelmavalmistelun käynnistämiseksi TEM pyysi alueita, ministeriöitä sekä kaupunkien edustajia 6AIKA-strategiatoimiston kautta tekemään analyysiä toimintaympäristöön liittyvistä haasteista. Saatujen vastausten perusteella niitä on koottu tähän kyselyyn. EU:n alue- ja rakennepolitiikan valmistelua tehdään kumppanuudessa eri toimijoiden kanssa ml. valtio, kuntasektori ja järjestöt. Virkamiesvalmistelussa tehtyihin esityksiin haetaan palautetta erilaisilta kumppanitahoilta kuten kehittäjäorganisaatiot, yritykset, oppilaitokset ja kolmannen sektorin toimijat. Palautetta hyödynnetään ohjelmakauden valmistelussa. Suomessa toteutetaan kaikilla alueilla myös maaseudun kehittämisohjelmaa, jota rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta. Maa- ja metsätalousministeriö vastaa EU:n maaseutupolitiikan valmistelusta ja on niin ikään käynnistänyt tulevan ohjelmakauden valmistelun syksyllä 2018. Suomessa rahoitetaan myös Eurooopan meri- ja kalatalousohjelman toimia. Eri ohjelmien valmistelussa rahastojen välinen yhteistyö ja yhteen sovitus on tärkeää niin kansallisesti, maakunnissa kuin paikallistasollakin.

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa