A+ A A-
7.2.2019

Maaseuturahaston vuosikatsaus 2018: Yhteistyötä, innovaatioita ja pienyrittäjyyttä

Pohjois-Karjalaan ohjautui 85 miljoonaa euroa maaseuturahaston julkista tukea viime vuonna. Tuki kohdistui maatilojen ja maaseutuyritysten toimintaan, yleiseen maaseudun kehittämiseen sekä investointeihin. Julkisen tuen lisäksi mukana on pohjoiskarjalaisten kuntien sekä hakijoiden omaa rahoitusta.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus myönsi viime vuonna yritysrahoitusta 73 kohteeseen yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Rahoituksen turvin maakuntaan saadaan aikaan 19 uutta yritystä ja 133 uutta työpaikkaa. ELY-keskus myönsi yritysrahoitusta eniten Joensuun seudulle.

- Yritysrahoituksen taustalla on usein jokin arjen innovaatio; tapa tehdä on uudenlainen tai yritystoiminta perustuu johonkin keksintöön. Tästä kertoo esimerkiksi se, että yrittäjät ovat hakeneet eniten yrityksen perustamistukea, toteaa maaseutu ja energia –yksikön päällikkö Pekka Tahvanainen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta. Luontoon perustuva matkailu, ruokaan ja hyvinvointiin liittyvät alat ovat nosteessa niin meillä kuin valtakunnan tasolla.

Pohjois-Karjala maatalouden lukuina

Pohjois-Karjala on luomun kärkimaakunta Suomessa. Luomun osuus kokonaispeltopinta-alasta on huikeat 27 prosenttia.

ELY-keskus maksoi maatilayrityksille kohdistuvia tulotukia 2 084 maatilalle, näistä luomutiloja oli 375. Maitoa tuottavia tiloja oli puolestaan vuoden 2018 lopussa 385. Maatilayritykset pa-nostavat entistä enemmän eläinten hyvinvointiin ja ympäristön hoitoon. Maitotilojen luku-määrä väheni 51 kappaletta ja maitomäärä 3 %.

Katseet jo tulevaan

Nykyinen maaseuturahaston ohjelmakausi päättyy ensi vuonna ja Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen (CAP27) valmistelu on parhaillaan käynnissä vuosille 2021-2027. Valmistelutyössä korostuvat erityisesti ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen so-peutuminen, eläinten hyvinvointi sekä uusien viljelijöiden saaminen alalle. Viljelijöiden tulo-tason ylläpitäminen sekä riskienhallinnan kehittäminen ovat myös uudistuksen painopisteitä. Valmistelun aikana selvitetään toimenpiteet, joilla voitaisiin parhaiten edistää maatalouden ja maaseudun kehittymistä uudella rahoituskaudella. Tulevan ohjelmakauden rahoitus riip-puu hyvin pitkälti siitä, millainen koko EU:n laajuinen budjettikehys tulee olemaan. On arvioi-tu, että budjettikehyksestä päätetään Suomen EU-puheenjohtajakaudella, kuluvan vuoden loppupuolella.

- Teemme jokaiselle ohjelmakaudelle oman, maakunnallisen suunnitelman, jonka toteutu-mista myös arvioimme. Viime vuonna tehdyn arvioinnin perusteella meidän maakunnallinen vahvuutemme on pienyrittäjyysverkostoissa. Tulemme maaseuturahastossa jatkossakin pa-nostamaan pienyrittäjyysmaakunnan rakentamiseen ja verkostojen kehittämiseen, Pekka Tahvanainen tiivistää.

Lisätietoa

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen maaseutu ja energia –yksikön päällikkö Pekka Tahvanainen puh 0295 026 107, pekka.tahvanainen(a)ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen maaseutu ja energia –yksikön johtava asiantuntija Timo Tanskanen, puh. 0295 026 170, timo.tanskanen(a)ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan maaseuturahaston tiedotusaineisto vuodelta 2018

 

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa