A+ A A-
8.4.2019

Nyt on veden vuoro - hae avustusta vesien kunnostamiseen

Vesiensuojelun tehostamisohjelma tuo merkittäviä mahdollisuuksia vesiensuojeluun tulevina vuosina. Pohjois-Karjalan ELY-keskus myöntää avustusta vesien tilaa parantaville kunnostushankkeille sekä niitä tukeville alueellisten ja paikallisten toimijoiden verkostoille.

Tehostamisohjelmalla tuetaan erityisesti rehevien järvien, merenlahtien ja virtavesien tilaa parantavia kunnostushankkeita sekä lajien säilymisen ja monimuotoisuuden kannalta tärkeitä vesien kunnostushankkeita. Myös hankkeita tukevien alueellisten vesien- ja merenhoidon verkostojen toimintaa ja niiden kehittymistä voidaan avustaa.

Tuettavien hankkeiden arvioinnissa ja priorisoinnissa huomioidaan hanketyypistä riippuen mm. kohdevesien tila ja onko toimenpiteen tarve tunnistettu vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa. Pohjois-Karjalassa tällaisia alueita ovat mm. Viinijärven-Sysmäjärven-Taipaleenjoen ja Heposelän alueet, missä tilaltaan heikentyneitä vesistöjä on runsaasti. Tärkeitä kriteereitä ovat myös valmiudet hankkeen käynnistämiseen ja se, miten laajasti toimenpiteet palvelevat alueen asukkaita ja virkistyskäyttöä. Arvioinnissa huomioidaan myös, ovatko hankkeen tulokset hyödynnettävissä muissa kohteissa ja miten hankkeen vaikutuksia voidaan seurata.

Vesiensuojelun tehostamisohjelman (2019-2021) painopisteitä ovat maatalouden vesiensuojelu, lähivesien kunnostaminen, kaupunkivesien hallinta sekä Suomen aluevesillä sijaitsevien hylkyjen saneeraus.

Hae tukea ELY-keskukselta viimeistään 10.5.2019!

Lue tarkemmat hakuohjeet ELY-keskuksen sivuilta!

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa