A+ A A-
10.5.2019

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman valmistelu jatkuu

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman laadinta jatkuu aineistoanalyysien, työpajatyöskentelyjen ja haastattelujen avulla. Ohjelman laatijaksi on valittu MDI Public Oy alihankkijanaan Luonnonvarakeskus.

– On hienoa, että ympäristö- ja ilmastoteemaan on tartuttu Järvi-Suomen alueella näin konkreettisesti. Viiden ELY-keskusalueen yhteisen ohjelmatyön tavoitteena on tunnistaa ympäristön ja ilmaston kannalta keskeisimmät kohteet ja toiminnot Järvi-Suomen alueen erityispiirteet huomioiden, asiantuntija Sari Rannanpää MDI:stä toteaa. Ohjelmaa laadittaessa osallistetaan laajalti alan toimijoita alueelta ja näin haetaan ohjelman toimenpiteille tarkkuutta ja vaikuttavuutta.

Rannanpään mukaan lähiaikoina tehdään tarkempi tarvekartoitus, jonka teemat on alustavasti ryhmitelty seuraavasti: vesiensuojelu, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, elinkeinotoiminta ja asuminen. Kesä- ja elokuussa pidetään Järvi-Suomen viidellä alueella tavoitteisiin ja konkreettisiin toimenpiteisiin pureutuvat sidosryhmätyöpajat. Myöhemmin syksyllä työstetään alueellisissa työpajoissa esille nousseita erityiskysymyksiä. Fokusryhmien avulla terävöitetään vielä Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman toimeenpanoa, seurantaa ja arviointia.

Ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa laativat yhteistyössä Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen ELY-keskukset.  Hanke on rahoitettu kyseisten viiden ELY-keskuksen maaseutuohjelman teknisestä avusta. Hankkeelta edellytetään välituloksia kesäkuuhun mennessä ja loppuraporttia vuoden loppuun mennessä.

Lue lisää ELY-keskuksen sivuilta!

 

image5642516084183291

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa