A+ A A-
30.7.2020

Niityn lumo

Niityn lumo

 

Maa- ja kotitalousnaiset järjestää vuoden maisemateko -kilpailun jo kuudetta kertaa, tänä vuonna teemalla Niityn lumo.  Kilpailu kannustaa hoitamaan ja edistämään erilaisten niittyjen monimuotoisuutta. Suomessa elävistä eliölajeista joka kymmenes on uhattuna. Jotta lajien väheneminen saadaan pysäytettyä, tarvitaan luonnon monimuotoisuutta tukevia tekoja. Joka neljäs kaikista Suomessa elävistä uhanalaisista lajeista elää niityllä tai muulla perinnebiotoopilla. Viimeisen 70 vuoden aikana Suomesta on hävinnyt 90 prosenttia perinnebiotoopeista eli niityistä, kedoista, hakamaista ja metsälaitumista. Samalla on hävinnyt osa suomalaista kulttuurihistoriaa, kaunista maalaismaisemaa ja luonnon monimuotoisuutta.  

Kaikki niityt kelpaavat

Maisemateko on teko, joka nostaa esille paikallisia luonnon monimuotoisuus- ja kulttuuriympäristöarvoja. Maisemateko lisää yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen säilymistä tuleville sukupolville kestävällä tavalla.  Niityn lumo -teemaa voi toteuttaa vapaasti. Niittämällä tai laiduntamalla hoidettava niitty voi olla esimerkiksi pitkän laidun- ja niittohistorian aikaansaama edustava perinnebiotooppi, pihanurmesta kehitetty tai luontaisesti kehittynyt pihaniitty, tienvarren monilajinen piennar tai monimuotoiseksi kehittynyt entinen pelto. Kohde voi olla pieni tai laaja. Keskeistä on, että lajisto on monipuolinen, aluetta hoidetaan ja kehitetään aktiivisesti.  

Kilpailuun osallistuminen

Lisätietoja kilpailusta sekä sähköisen osallistumislomakkeen löytyy osoitteesta www.maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko
Maakuntien voittajat kilpailevat valtakunnallisesta maisematekotunnustuksesta. Kilpailuaika päättyy 30.9.2020.
Voit ottaa myös yhteyttä Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijaan Pohjois-Karjalassa: Päivi Jokinen paivi.jokinen(a)maajakotitalousnaiset.fi
Opetus ja kulttuuriministeriö tukee vuoden maisemateon valintaa.

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa