A+ A A-
30.9.2020

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen päätös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hanke- ja yritystukien valintajaksoista 2020-2021

Maaseuturahaston yritys- ja kehittämishankkeiden haku on jatkuva, mutta tukihakemukset, jotka koskevat Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vuosien 2014 - 2020 myöntövaltuudesta myönnettävää tukea ratkaistaan valintajaksoittain. Valintajakso merkitsee tässä päätöksessä samaa kuin tukijakso maaseudun kehittämisestä annetun lain (28/2014) 34 § 1. momentissa.   Maaseudun kehittämisestä annetun lain (28/2014, muut. 1176/2014) 34 §:n 1 ja 2 momentin ja 37 §:n 1 momentin sekä maaseudun kehittämisohjelmien hallinnointilain (27/2014) 10 §:n perusteella

Pohjois-Karjalan ELY-keskus päättää maaseuturahaston yritys- ja hanketukien valintajaksoista vuosille 2020-2021 seuraavasti:  

Yritystukien valintajaksot 2020-2021 ovat: 1.-30.11.2020                1.12.2020.-31.1.2021

Näitä valintajaksoja sovelletaan myös yritysryhmähankkeisiin (asetus 1174/2014 2 § 1 mom. 9. kohta).  

Hanketukien valintajaksot 2020-2021 ovat: 1.10.2020-22.1.2021  

Pohjois-Karjalan maaseutusuunnitelmassa olevien rahoituksen kohdentamistavoitteiden (s. 25) toteuttamiseksi toivotaan elinkeinojen kehittämishankkeita (Yhteistyö ja innovaatiot, tp 16). Alatoimenpide 1.2 (tiedonvälityshankkeet) on Manner-Suomen maaseutuohjelman tasolla täyttymässä, joten siihen ei toivota uusia hankkeita. Alatoimenpiteeseen 1.1 (koulutushankkeet) toivotaan lisää hankkeita   Erityisesti toivotaan hankkeita, jotka tukevat:

o yritysten tuotekehitystä ja uuden yritystoiminnan syntymistä ja maaseudun työpaikkakehitystä

o yritysten ja maatilojen tuottavuuden kehittämistoimia, innovaatiotoimintaa, osaamisen kehittämistä ja digitalisaation hyödyntämistä

o yritysten sopeutumista Covid19 aiheuttaman liiketoimintaympäristön muutokseen

o yritysryhmähankkeiden aktivointia sekä maatalous- ja luonnontuotteiden jalostuksen kehittämistä

o monipaikkaisuuden tuomien mahdollisuuksien hyödyntämistä maaseudun kehittämisessä

o nopeiden pilotti- ja kokeiluhankkeiden toteutusta o hiilineutraaliutta ja vähähiilisyyttä  

Kunkin valintajakson hankkeita käsiteltäessä sovelletaan Manner-Suomen maaseutuohjelmassa olevia valintaperusteita. Valinnassa otetaan huomioon Pohjois- Karjalan ELY-keskukselle vuodelle 2021 laaditun tulossopimuksen tavoitteet maaseudun kehittämisen tehtävissä.  

Ennen hakemista suositellaan ennakkoneuvottelua erityisesti kehittämis- ja yritysryhmähankkeissa.  

Määrärahat: Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen myöntövaltuus ohjelmakaudella 2014-2020 on 41.739.000 euroa (MMM:n kirje 1.6.2016; 871/03.02.01.00/2016).Tavoitteena on koko ohjelmakauden 2014-2020 tasolla käyttää myöntövaltuudesta 60 % yrityshankkeiden rahoitukseen ja 40 % kehittämishankkeiden rahoittamiseen.  

Siirtymäkausi: EU-rahoituskausien välinen siirtymäkausi alkaa vuoden 2021 alkupuolella sen jälkeen, kun kuluvan rahoituskauden 2014-2020 varat on saatu sidottua. Siirtymäkaudella käytettäviä varoja koskevat valintajaksot vahvistetaan myöhemmin.

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa