A+ A A-
23.3.2021

Maatalouden ja maaseudun kehittämiseen kaksi miljardia euroa vuonna 2020

Suomessa rahoitettiin maatalouden ja maaseudun kehittämistä yhteensä noin kahdella miljardilla eurolla vuonna 2020. Tästä summasta EU-rahoitusta on noin 40 %. Ruokavirasto on julkaissut tiedot vuonna 2020 maksetuista EU-tuista verkkopalvelussaan. Pohjois-Karjalan maaseudulle ohjautui viime vuonna 85 miljoonaa euroa julkista rahoitusta.

Tuki jakaantuu monipuolisesti

Valtaosa maksetusta rahoituksesta koostuu viljelijätuista, mutta kahden miljardin euron summa sisältää myös muita tuen kohteita. Maatalouden ja maaseudun rahoituksesta tuetaan myös esimerkiksi maaseudun yritysten ja yhteisöjen investointeja ja erilaisia koulutus- ja kehittämishankkeita. Summa sisältää myös maksettua kyläkauppatukea, tuottajaorganisaatiotukea, sekä koulujen ja päiväkotien koulumaito- ja hedelmätukea.

Viljelijätuilla taataan monipuolinen ruuantuotanto ja kohtuuhintaiset elintarvikkeet kuluttajalle. Viljelijätuilla edistetään välillisesti myös eläinten hyvinvointia ja lisätään ympäristöä huomioivaa viljelyä. Viljelijätuen osuus oli 1,74 miljardia euroa vuonna 2020.  

Hankkeet parantavat maaseutukuntien palveluja ja lisäävät hyvinvointia

Hankkeiden kautta on saatu lisättyä yrittäjien ja maaseutuväestön osaamista ja hyvinvointia. Koulutus- ja kehittämishankkeiden kautta esimerkiksi lisätään tietämystä, osaamista ja kehitetään uusia innovaatioita. Pohjois-Karjalassa maaseudun kehittämishankkeilla on rakennettu esimerkiksi lähiliikuntapaikkoja ja luontoreittejä. Näillä toimilla pystytään parantamaan alueen vetovoimaa ja asumisviihtyvyyttä. Hakkeiden kautta tuotetuista palveluista hyötyvät paitsi paikalliset asukkaat myös he, jotka mökkeilevät, matkailevat tai tekevät etätöitä maaseutukunnissa.

Pienelläkin tuella voi olla suuri alueellinen vaikutus. Paikalliset Leader-yhdistykset suuntaavat rahoitusta niihin kohteisiin, jotka ovat alueen kehittämisen kannalta tärkeitä. Pohjois-Karjalassa toimii kolme Leader-ryhmää; Joensuun seudun Leader ry, Vaara-Karjalan Leader ry sekä Keski-Karjalan Jetina ry.

Lue Ruokaviraston tiedote vuonna 2020 maksetuista maatalouden ja maaseudun kehittämisen tuista täältä.

EU-tukitietojen verkkopalveluun pääset tästä.

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa