A+ A A-
22.9.2021

Lausuntopyyntö Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman POKAT 2025 luonnoksesta

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto pyytää lausuntoja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman POKAT 2025 luonnoksesta ja siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta. Lausunnoissa pyydetään arvioimaan vastaavatko ohjelmassa esitetyt kehittämistavoitteet Pohjois-Karjalan lähivuosien kehittämistarpeisiin. Kaikki kehittämistavoitteet löytyvät ohjelmaluonnoksesta.

Maakuntaliitto pyytää jättämään lausunnot viimeistään 3.11.2021 maakuntaohjelman verkkosivun kautta löytyvällä lomakkeella.

Maakuntaohjelma on lakisääteinen aluekehitysohjelma, joka ohjaa alueen kehittämistä. Maakuntaohjelman laadinnasta ja toteutuksen ohjauksesta vastaa maakuntaliitto. Maakuntaohjelmassa esitetään ja kootaan yhteen Pohjois-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät, maakunnan aluekehittämistyön keskeiset tavoitteet, toimenpide-ehdotukset ja niiden toteuttamisen voimavarat. Lisäksi asiakirjaan kuuluu ympäristöselostus ja ohjelman vaikutusten arviointi.

Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon (Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 756/2021 § 26) maakuntaohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma, edistää niiden toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia alueen kehitykseen. Maakuntaohjelmalla ohjataan myös maakuntaan osoitettujen EU-varojen käyttöä. Maakuntaohjelman aikajänne on neljä vuotta (2022–2025).

Lausuntoinfot POKAT2025

Maakuntaohjelmasta järjestetään kaksi samansisältöistä lausuntoinfoa:
5.10.2021 klo 9–10 ja
7.10.2021 klo 910

Osallistumislinkit julkaistaan lähempänä ajankohtaa maakuntaohjelman verkkosivulla. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua.

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa