Viljelijätuet maksetaan pinta-alaa, eläintä/eläinyksikköä tai tuotettua määrää kohden. Lisäksi tukea voi hakea investointeihin, elinkeinosuunnitelman hankintaan ja koulutukseen.

Viljelijätukien tarkoituksena on turvata tuotannon kannattavuus ja jatkuvuus.

Tutustu tukiin Mavi.fi:ssä

Tutustu maatalouden investointitukiin ja valintajaksoihin

Viljelijätukien tarkoitus on tukea maatalouden alkutuontannon harjoittamisen mahdollisuuksia Suomessa, kannustaa entistä ympäristöystävälliseen viljelytoimintaan sekä edistää tuotantoeläinten hyvinvointia. Viljelijätuki on myös kompensaatiota tuotannon alhaisesta markkinahintaan: näin mahdollistetaan kuluttajalle edullinen ruoan hintataso. Tukityyppejä ovat mm. perus- ja viherryttämistuki, ympäristö-, luonnonhaitta- ja eläinten hyvinvointikorvaukset sekä kansalliset pohjoiset tuet.

Mistä tukea haetaan?

Valtaosa viljelijätuista on haettavissa Vipu-palvelun kautta. Olethan tukiasioissa yhteydessä yhteistoiminta-alueen maaseutuelinkeinoviranomaiseen.

Yhteistoiminta-alueet palvelevat

Pohjois-Karjalassa on kolme yhteistoiminta-aluetta ja yhteensä noin 2 300 maatilayritystä. Yhteistoiminta-alueet tarjoavat palveluja, kehittävät maataloushallinnon tehtäviä ja takaavat EU-lainsäädännön vaatimusten täyttymisen. Lisäksi aluilla hoidetaan myös muita tehtäviä kuten sato-, tulva-, riistavahinko- ja eläinrekisteriasioita.

Viljelijätukien maksaminen

Viljelijöille maksetaan erilaisia EU:n kokonaan rahoittamia eli suoria tukia, EU:n osarahoitteisia sekä kansallisesti rahoitettuja tukia.

Mavi.fi

Pohjois-Karjalan Ely-keskus Leader Suomi Mahdollisuuksien maa Euroopan maaseuturahasto Maaseutu 2020 Leader Itä-Suomen kalatalousryhmä