A+ A A-
Yleiset 20.8.2018

Pielisverkon valokuitu laajenee

Heimo Kokkonen esittelee erivahvuisia valokuitukaapeleita. Heimo Kokkonen esittelee erivahvuisia valokuitukaapeleita. Reeta Rönkkö

Pielisverkko on Juuassa, Lieksassa ja Nurmeksessa toimiva tietoverkko-osuuskunta. Osuuskunnan tavoitteena on tarjota toimiva, luotettava ja taloudellisesti edullinen tietoverkko kaikille toiminta-alueensa asukkaille. Käytännössä osuuskunta toteuttaa tavoitetta rakentamalla ja pitämällä yllä alueen valokuituverkkoa. Valokuidun avulla nopeat tietoliikenneyhteydet saadaan kaikkien ulottuville.

Kysynnän mukaan

Pielisverkon ensimmäinen valokuitupilotti rakennettiin kesällä 2013 ja vuonna 2014 toteutettiin suurin urakka eli runkolinjojen rakentaminen. Sen jälkeen on rakennettu kiinteistökohtaisia liittymiä ja pikkuhiljaa laajennettu valokuituverkkoa kysynnän mukaan.

- Uusia yksittäisiä taloliittymiä rakennamme jatkuvasti, niitä tulee useita kymmeniä vuosittain. Monesti valokuituun liittyminen tulee ajankohtaiseksi silloin kun kiinteistö vaihtaa omistajaa. Uusi omistaja haluaa kunnolliset nettiyhteydet ja ottaa silloin yhteyttä meihin. Toinen syy on lisääntyvä etätyön määrä. Etätyön tekijät yleensä tarvitsevat hyvät tiedonsiirtomahdollisuudet, kertoo Pielisverkon valokuiturakentamisesta vastaava rakentamispäällikkö Heimo Kokkonen.

Valokuidun rakentaminen on koko Suomessa edennyt Viestintäviraston tavoitteita hitaammin. Valokuitu on edelleen monelle tavalliselle kuluttajalle hieman vieras asia. Sen tarjoamia mahdollisuuksia ei tunneta tarpeeksi hyvin eikä toisaalta osata ennakoida tietoliikenteen kasvun aiheuttamia tarpeita. Yleensä aktiivisimpia valokuidun tilaajia ovat yritykset ja taloyhtiöt, joissa käyttäjiä on paljon tai tiedonsiirtonopeudelle on erityisen suuria vaatimuksia. Näiden kautta tieto valokuidun hyödyistä onneksi pikkuhiljaa leviää myös muiden kuluttajien keskuuteen.

Yhteistyöstä hyötyä

Valokuituverkon rakentamiseen harvaan asutuille alueille Pielisverkko on saanut valtion ja EU:n rahoitusta. Taajama-alueilla rakentaminen sen sijaan tapahtuu markkinaehtoisesti eli ilman tukea. Kuluvan kesän aikana osuuskunta on viimeistellyt viime kesänä aloitettua verkon rakentamista Nurmeksen Hyvärilässä. Tämän verkko-osuuden rakentamista on rahoitettu myös EU:n maaseuturahastosta. Puu-Nurmeksen alueelle on myös vedetty valokuitua, mutta osuuskunnan omalla rahoituksella.

- Kysyntä on tärkein rakentamista ohjaava tekijä. Uusia alueita kyllä rakennetaan, kunhan vain liittyjiä on tarpeeksi. Uuden rakentamisen lisäksi meillä on tavoitteena saada niin sanotun uinuvan liittymän omistajia aktivoimaan liittymät käyttöön.

Loppukesällä valmistuvaa Hyvärilän kyläverkkoa on osittain rakennettu yhteistyössä paikallisen sähköyhtiön kanssa, kun Pohjois-Karjalan sähkö siirtää ilmassa kulkevia sähkökaapeleita maan sisään. Yhteisrakentamisesta saadaan monenlaisia hyötyjä.

- Kustannushyöty on tietenkin yksi tekijä. Tuleehan siinä säästöjä, kun ei tarvita kahta konetta vaan voidaan laittaa kaapelit samaan kaivantoon. Myös ympäristölle ja asukkaille aiheutuvat melu-, pöly- ja muut haitat ovat pienempiä, kun kaivetaan vain yhden kerran. Maisemointikin onnistuu nopeammin, Kokkonen iloitsee.


Pielisverkko 2 002Valokuitu upotetaan maahan useimmiten auraamalla.

 

Kiinnostaako sinua valokuituliittymän hankkiminen? Lue lisää asiasta Pielisverkon nettisivuilta.

 

Reeta Rönkkö

Maaseudun sivistysliitto Itä-Suomi

kyläkehittäjä

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa