A+ A A-
Yleiset 1.11.2018

Leaderit ottivat oppia toisiltaan

Hallituksen jäsenten perehdyttäminen herätti vilkasta keskustelua. Hallituksen jäsenten perehdyttäminen herätti vilkasta keskustelua.

Kahden Leader-ryhmän hallitukset laitettiin yhden päivän ajaksi samaan pöytään kehittämään toimintaansa. Päivä sisälsi roppakaupalla kokemusten vaihtoa ja keskustelua hyvässä hengessä. Tuloksena syntyi uusia ideoita hallitustyöskentelyyn.

 

Joensuun seudun Leader ja Kuopion suunnalta tuleva Leader -ryhmä Kalakukko ry kokoontuivat lokakuun lopussa hallitusten yhteiseen kehittämispäivään Outokummun vanhalle kaivokselle. Kehittämispäivän aiheena oli hallituksen toiminnan kehittäminen yhdessä keskustelemalla ja kuuntelemalla, kokemuksia vaihtamalla ja uusia ideoita kehittämällä. Päivän tavoitteeksi asetettiin poimia keskustelusta suosituksia, joita Leader-ryhmät voisivat tehdä toisin tai paremmin omassa hallitustyöskentelyssään.

Hallitusten kehittämispäivä toteutettiin Learning cafe eli oppimiskahvila-menetelmällä. Oppimiskahvilan pöytien aiheina olivat: hallituksen jäsenten perehdyttäminen, hallituksen keskustelukulttuuri sekä hallituksen kokouksen materiaalit ja tekniset välineet. Keskustelu pöydissä oli niin vilkasta, että alkuperäisistä viidestä keskusteluaiheesta jouduttiin tiputtamaan kaksi pois. Päivälle oli siis selkeästi tilausta.

 

P1130890

 

Keskusteluista nousi esiin muun muassa seuraavanlaisia suosituksia:

  • Kokouspaikka voisi vaihdella, samalla tutustuttaisiin rahoitettuihin kohteisiin.
  • Hiljaisen tiedon (paikallistuntemuksen) esille tuominen on tärkeää.
  • Hallituksen uusille jäsenille voisi järjestää henkilökohtaista mentorointia, opastajana voi olla kokeneempi hallituksen jäsen.
  • Ilmapiirin tulisi olla rento, silloin on helpompi tulla mukaan hallitukseen.
  • Kaikkia rohkaistaan omaan mielipiteen esille tuomiseen, silloin päätöksenteko on tasavertaista.
  • Esteellisyyden huomaaminen on keskeistä, viha-rakkaussuhde voi olla jääviyden perusta.

Idea hallitusten yhteisestä kehittämispäivästä kumpusi Leader-ryhmien kesken toteutettavasta vertaisauditoinnista. Kaikki Suomen Leader-ryhmät osallistuvat vertaisauditointiin, joka on osa Leader-ryhmien laatutyötä. Leader-ryhmät valitsivat auditointiparit itse, kriteerinä oli ainoastaan se, että pari ei saa sijaita oman ELY-keskuksen alueella. Ensimmäinen auditointikierros toteutettiin kevään 2018 aikana ja jatkoa on luvassa. Valtakunnallisen vertaisauditoinnin tavoitteena on kehittää Leader laatutyötä ja tuoda esiin hyviä käytänteitä. Myös Joensuun seudun Leader ja Kalakukko jatkavat vertaisauditointia. Hallitusten kehittämispäivään sisältyi niin paljon hyvää tekemisen meininkiä, että yhteinen kehittämispäivä järjestetään varmasti myös uudelleen!

Anna-Maria Hämäläinen

Hankeneuvoja

Joensuun seudun Leader -yhdistys

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa