A+ A A-

Päättynyt hanke

Lähde kylään!

Nyt lähdetään porukalla kylille!

Milloin? Hakuaika 1.3. – 30.9.2020
Mitä? Joensuun seudun Leader -yhdistyksen alueella toimivat yhteisöt voivat hakea tukea opintomatkaan joko Suomeen tai ulkomaille. Matkalla täytyy olla jokin konkreettinen tavoite, esimerkiksi: uusien oppien ja käytäntöjen saaminen, uusien yhteistyöverkostojen luominen tai yhdistyksen oman toiminnan kehittäminen. Opintomatka tehdään ennalta päätettyyn kohteeseen, joka ilmoitetaan hakemuksessa. Käyntiä varten on oltava jokin vastapuoli, jonka kanssa matkasta sovitaan etukäteen. Matkalle lähtijöiden määrällä ei ole väliä, kunhan perustelut ovat riittävät.
Kuinka paljon? Tuki on kotimaan matkaan 1000 euroa ja ulkomaan matkaan 5000 euroa matkaa kohden. Yhteisöjen yhteiset matkat ovat etusijalla valinnassa.

Hankkeiden tulee täyttää Joensuun seudun Leader -yhdistyksen valintakriteerit. Uudet hakijat ovat ensisijalla.

Hakuohjeet

 • Hae tukea lomakkeella 3325A.
 • Täytä lomakkeesta kaikki vaadittavat kentät.
 • Kuvaa hakemukseen minne ja millaisella porukalla haluatte lähteä opintomatkalle, kerro myös kuka tai mikä taho on matkan vastapuoli. Matkalle lähtijöiden määrää ei ole rajattu.
 • Perustele hyvin, miksi toimitte näin ja miksi juuri nämä ihmiset lähtevät matkalle.
 • Arvioi hakemukseen hankkeesta hyötyvä maaseutuväestön määrä.
 • Jos hakulomakkeen tekstikenttien tila ei riitä, voit liittää ylimenevän tekstin hakemukseen erilliselle liitteelle
 • Hanki hakemukseen allekirjoitukset yhdistyksenne nimenkirjoituksen omaavilta henkilöiltä yhdistyksenne sääntöjen mukaisesti.
 • Liitä hakemukseen vaadittavat liitteet (katso lista alta).
 • Lähetä hakemus liitteineen 30.9.2020 mennessä toimistolle.

Hakemuksen liitteet

 1. Hakevan yhdistyksen säännöt ja ote/kopio vuosikokouksen pöytäkirjasta TAI ajantasainen yhdistysrekisteriote. Tällä haluamme varmistaa, että hakemuksen allekirjoittavat yhdistyksen nimenkirjoitukseen oikeutetut henkilöt.
 2. Ote hakevan yhdistyksen pöytäkirjasta kokouksesta, jossa hankkeesta on päätetty.
 3. Hakevan yhdistyksen kahden viime vuoden vahvistetut tilinpäätökset.

Hakemuksen lähettäminen

Hakemuksen liitteineen voi lähettää skannattuna osoitteeseen teemahanke(a)maakaista.fi tai postitse osoitteeseen Joensuun seudun Leader –yhdistys, Niskakatu 4 A, 80100 Joensuu.

Valintamenettely

Määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten esivalinta suoritetaan pakollisten kriteerien perusteella. Hakijoille varataan aikaa toimittaa mahdollisia täydennyksiä, mutta täydennyspyyntöihin on vastattava pikaisesti. Mikäli hakemus on puutteellinen eikä pyydettyjä täydennyksiä ole toimitettu määräaikaan mennessä, hakemusta ei voida puoltaa rahoitettavaksi.

Joensuun seudun Leader -yhdistyksen hallitus valitsee tukea saavat hakemukset. Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille erikseen. Valinnan jälkeen Joensuun seudun Leader -yhdistys tekee kirjalliset sopimukset valittujen yhdistysten kanssa. Sopimuksella varmistetaan tuen myöntämisen ja maksamisen edellytysten täyttyminen sekä tuen ehtojen noudattaminen. Virallisen rahoituspäätöksen tekee Pohjois-Karjalan ELY-keskus.

Ota yhteyttä – autamme hakemuksen tekemisessä!

Hankeneuvoja Anna-Maria Hämäläinen, puh. 040-5139249, anna-maria.hamalainen(a)maakaista.fi

Teemahankkeet toteutuvat, mikäli Pohjois-Karjalan ELY-keskus myöntää hankkeille rahoituksen.