A+ A A-

Päättynyt hanke

Pienet investoinnit 2020

Haku on päättynyt! Tukea saaneet yhdistykset ja toimenpiteet löydät tästä.

Nyt tehdään pieniä ympäristöystävällisiä hankintoja tai ympäristöystävällistä rakentamista!

Milloin? Hakuaika 1.3. – 31.3.2020
Mitä? Joensuun seudun Leader -yhdistyksen alueella toimivat yhteisöt voivat hakea tukea pieniin ympäristöystävällisiin hankintoihin tai pienimuotoiseen ympäristöystävälliseen rakentamiseen. Myös yhdistysten/kylien yhteiskäyttöön tulevat hankinnat ovat mahdollisia.
Kuinka paljon? Tuki on 500 – 5 000 euroa yhdistystä kohti.
Tukiprosentti on 75 %. Talkoot eivät käy hankkeen omarahoitukseksi, vaan omarahoitusosuus on katettava yksityisellä rahalla.

Hankkeiden tulee täyttää Joensuun seudun Leader -yhdistyksen valintakriteerit. Uudet hakijat ovat ensisijalla.

Hakuohjeet

 • Hae tukea lomakkeella 3325B.
 • Täytä lomakkeesta kaikki vaadittavat kentät.
 • Kuvaa hakemukseen minkälaisen ympäristöystävällisen investoinnin haluaisit tehdä.
 • Perustele hyvin, miksi toimitte näin.
 • Arvioi hakemukseen hankkeesta hyötyvä maaseutuväestön määrä.
 • Jos hakulomakkeen tekstikenttien tila ei riitä, voit liittää ylimenevän tekstin hakemukseen erilliselle liitteelle.
 • Hanki hakemukseen allekirjoitukset yhdistyksenne nimenkirjoituksen omaavilta henkilöiltä yhdistyksenne sääntöjen mukaisesti.
 • Liitä hakemukseen vaadittavat liitteet (katso lista alta).
 • Lähetä hakemus liitteineen 31.3.2020 mennessä toimistolle.

Hakemuksen liitteet

 1. Hankkeen eritelty kustannusarvio ja tarvittaessa hintavertailu. 
 2. Hakevan yhdistyksen säännöt ja ote/kopio vuosikokouksen pöytäkirjasta TAI ajantasainen yhdistysrekisteriote. Tällä haluamme varmistaa, että hakemuksen allekirjoittavat yhdistyksen nimenkirjoitukseen oikeutetut henkilöt.
 3. Ote hakevan yhdistyksen pöytäkirjasta kokouksesta, jossa hankkeesta on päätetty.
 4. Hakevan yhdistyksen kahden viime vuoden vahvistetut tilinpäätökset.

Hakemuksen lähettäminen

Hakemuksen liitteineen voi lähettää skannattuna osoitteeseen teemahanke(a)maakaista.fi tai postitse osoitteeseen Joensuun seudun Leader –yhdistys, Niskakatu 4 A, 80100 Joensuu.

Valintamenettely

Määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten esivalinta suoritetaan pakollisten kriteerien perusteella. Hakijoille varataan aikaa toimittaa mahdollisia täydennyksiä, mutta täydennyspyyntöihin on vastattava pikaisesti. Mikäli hakemus on puutteellinen eikä pyydettyjä täydennyksiä ole toimitettu määräaikaan mennessä, hakemusta ei voida puoltaa rahoitettavaksi.

Joensuun seudun Leader -yhdistyksen hallitus valitsee tukea saavat yhdistykset. Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille erikseen. Valinnan jälkeen Joensuun seudun Leader -yhdistys tekee kirjalliset sopimukset valittujen yhdistysten kanssa. Sopimuksella varmistetaan tuen myöntämisen ja maksamisen edellytysten täyttyminen sekä tuen ehtojen noudattaminen. Virallisen rahoituspäätöksen tekee Pohjois-Karjalan ELY-keskus.

Ota yhteyttä – autamme hakemuksen tekemisessä!

Hankeneuvoja Anna-Maria Hämäläinen, puh. 040-5139249, anna-maria.hamalainen(a)maakaista.fi

Teemahankkeet toteutuvat, mikäli Pohjois-Karjalan ELY-keskus myöntää hankkeille rahoituksen.