A+ A A-
9.9.2019

Silvassa kyselimme maaseudusta ja sen tulevaisuudesta

Syyskuun ensimmäisellä viikolla vietetyssä Silva-metsänäyttelyssä Joensuussa kyselimme näyttely-yleisöltä ajatuksia maaseudusta ja sen tulevaisuudesta. Kyselyyn vastasi kahden näyttelypäivän aikana yhteensä 222 näyttelyssä vierailijaa.

Mikä on maaseutua ja miten maaseudulle käy lähitulevaisuudessa?

Vastaajista 68 prosenttia oli sitä mieltä, että maaseutua ovat peltoaukeat, lähes sama määrä vastaajista katsoi kylien olevan maaseutua. Reilu puolet vastaajista oli sitä mieltä, että maaseutua ovat myös metsät ja erämaa. Lisäksi maaseutua katsottiin olevan vesistöt.

56 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa "maalainen. Moni vastaajista totesikin asuvansa maaseudulla ja siksi olevansa maalainen. Toki moni vastaajista totesi asuvansa kaupungissa, mutta siitäkin huolimatta kokee olevansa maalainen. 32 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa monipaikkainen, eli seka-asuja ja 12 prosenttia vastaajista koki itsensä pesunkestäviksi kaupunkilaisiksi.

Kyselyssä kysyimme myös, mistä asioista maaseudun hyvä elämä koostuu? Eniten hyvän elämän ääniä sai vaihtoehto "mahdollisuus nauttia luonnosta". Toiseksi eniten ääniä sai turvallisuuden tunne ja kolmanneksi eniten ääniä sai yhdessä tekeminen ja yhdistystoiminta. 

Lisäksi kysyimme näyttely-yleisöltä maaseudun tulevaisuudesta ja pyysimme vastaajia pienelle aikamatkalle kymmennen vuoden päähän. Vastaajat olivat sitä mieltä, että luonnon merkitys tulee korostumaan (60 prosenttia vastauksista). Luonnosta nauttimisen lisäksi vastaajat kokivat mahdolliseksi kehityssuunnaksi maatalouden merkityksen muutoksen (49 prosenttia vastauksista). Seuraavaksi eniten yleisö povasi muutosta asumiseen - maaseudulla tullaan asumaan entistä enemmän osa-aikaisesti ja, että maaseutu on autioituu edelleen voimakkaasti. Autioitumista povasivat eniten varttuneemmat vastaajat, jotka ovat itse jo menneisyydessä kokeneet tai nähneet maaseudun murroksen. 

Moni totesi keskusteluissa, että hyvä elämä maaseudulla koostuu terveydestä, perheestä tai elämänkumppanista. Hyvää elämänkumppania pidettiin jopa elinehtona maaseudulla asumiseen. 

Kiitos, kaikille vastanneille! Käytämme aineistoa tulevan EU:n ohjelmakauden strategiamme suunnittelun pohjana. Jatkamme kyselyn tekemistä ja hiomista tämän syksyn aikana eri tilaisuuksissa. 

 

 

Tapahtumia alueella

Ei tapahtumia

Tapahtumia

1.4. - 31.5.
Pohjois-Karjala

Lue lisää
1.4. - 30.9.
Pohjois-Karjala

Lue lisää
1.4. - 30.4.
Pohjois-Karjala

Lue lisää