A+ A A-
3.3.2020

Teemahankehaku vuodelle 2020 on alkamassa!

JETINAN TEEMAHANKKEET VUONNA 2020

Pienet investoinnit -hankkeessa tuetaan rekisteröityjen yhdistysten kone-, kalusto- ja laiteinvestointeja sekä rakentamista, kunnostusta tai remontointia. Alahankkeen kokonaiskustannusarvio voi olla 750 – 10 000 euroa. Tukiprosentti on 75% kustannusarviosta. Vaadittavan yksityisen rahoituksen osuus on 25% kustannusarviosta ja se tulee korvata hakijan omalla rahalla. Rahoitettavat alatoimenpiteet valitaan pisteytysmenettelyllä seuraavasti:

 • Uusi hakija                                                    1 piste
 • Edistää elinvoimaisuutta                                 1 piste
 • Edistää harrastusmahdollisuuksia                    2 piste
 • Parantaa toiminnan edellytyksiä                      1 piste
 • Parantaa siisteyttä tai viihtyisyyttä                  1 piste
 • Edistää matkailua tai tapahtumia                     2 piste  

Hakulomakkeet 

Myötävirtaan -hankkeessa tuetaan sellaisia pieniä kehittämistoimenpiteitä, jotka liittyvät tapahtumien järjestämiseen, matkailun kehittämiseen, yhdistysten oman toiminnan kehittämiseen tai työllistämiseen (esimerkiksi kesätyöntekijän palkkaaminen). Alahankkeen kokonaiskustannusarvio voi olla 750 – 10 000 euroa. Tukiprosentti on 90% kustannusarviosta. Vaadittavan yksityisen rahoituksen osuus on 10% kustannusarviosta ja se tulee korvata hakijan omalla rahalla. Rahoitettavat alatoimenpiteet valitaan pisteytysmenettelyllä seuraavasti:

 • Uusi hakija                                                      1 piste
 • Edistää tapahtumia tai matkailua                      2 piste
 • Parantaa siisteyttä, viihtyisyyttä tai ympäristöä  2 piste
 • Kehittää yhdistyksen toimintaa                         1 piste
 • Työllistävä vaikutus                                         2 piste  

Hakulomakkeet 

Aikataulu 

 1. hakuaika alahankkeisiin 16.3-30.4.2020
 2. hankkeiden valinta Jetinan hallituksessa 14.5.2020
 3. toimenpiteiden tekeminen 15.5.2020-31.3.2021
 4. alahankkeiden loppumaksatukset 30.6.2021 mennessä
 5. hankkeen kokonaiskesto 21.2.2020-31.12.2021  

Hankkeen alatoimenpiteen toteuttamisen voi aloittaa omalla riskillä 16.3.2020 alkaen kunhan hakemus liitteineen on jätetty Jetinan toimistoon.   

 

Teemahankkeiden hakulomakkeet ja tarvittavat liitteet

Hakemus tehdään infotilaisuuksissa 12.3 ja 13.3 jaettavalle lomakkeelle ja siihen liitetään:

• Toimenpiteen kuvaus; Kohde, käyttäjäryhmät ja kuvaus hakijan toiminnasta. Kuvaus toimenpiteen tarpeesta ja toteuttamisesta.

• Toimenpiteen eritelty kustannusarvio

• Hintavertailulomake

• Yhdistysrekisteriote jossa ajantasainen tieto nimenkirjoitusoikeudesta

• Yhdistyksen tilinpäätös

• Yhdistyksen säännöt

• Pöytäkirjanote jossa hankkeesta ja siitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty

• Tarvittavat luvat ja selvitys hakijan arvonlisäveron hyväksyttävyydestä.

 

 

Täytä lomakkeet huolellisesti ja huolehdi siitä, että hakemus on allekirjoitettu yhdistyksen sääntöjen mukaan. Palauta pyydetyt liitteet hakemuksen mukana. Toimenpiteet pisteytetään ja valitaan rahoitettavaksi hakemuksen perusteella – tee se siis huolella! Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Teemahankkeeseen ei voi jättää sähköisiä hakemuksia HYRRÄ-järjestelmässä! Voit tulostaa hakupaperit tästä tai hakea ne Jetinan toimistolta osoitteesta Kanttorintie 3 Kitee. Mikäli tarvitset yksityiskohtaisempaa hankeneuvontaa, sovithan tapaamisajan etukäteen ennen toimistolle tuloa.

 

 

Tärkeää! Alahankkeen toteuttajan tulee maksaa kulut ensin itse yhdistyksen omalta tililtä. Tämän jälkeen tuen maksua haetaan Jetinalta toteutuneita kustannuksia vastaan. Hankintoja ei saa tehdä ennen kuin Jetinan ja alahankkeen toteuttajan välinen sopimus on tehty!  

 

Jetina

Tapahtumia alueella

Keski-Karjalan
Jetina ry

Ajankohtaista

Ota yhteyttä!