A+ A A-

Keski-Karjalan yhdistysten toiminnan tukeminen muuttuvassa maailmassa

  • Isäntäkategoria: ROOT

Keski-Karjalan Jetina on saanut rahoituksen Etelä-Savon Ely-keskukselta Keski-Karjalan yhdistysten toiminnan tukeminen muuttuvassa maailmassa -hankkeelle. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan aikavälillä 1.5.2020 - 31.12.2020.

Hankkeen kuvaus

Jetina toimii tiiviissä yhteistyössä Keski-Karjalan yhdistysten kanssa ja pystyy helposti tavoittamaan merkittävän määrän alueen aktiivisimpia yhdistystoimijoita. Monen yhdistyksen toiminta on nyt keskeytetty kokoontumiskieltojen takia. Jetinan hallinnoiman ESR -hankkeen päätavoite on ratkaista yhdistysten tarveselvityksessä esille tulleita ongelmia jakehittämiskohtia sekä pyrkiä vastaamaan koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan yhdistystoimijoille asettamiin haasteisiin. Hankkeessa tehtävien toimenpiteiden tavoitteena on tukea yhdistyksiä poikkeuksellisessa tilanteessa.Tavoitteena on myös tukea yhdistyksiä perustoiminnassaan joka on syrjäytymistä ehkäisevää ja osallistavaa toimintaa.Yhdistysten jo aiemmin esille tuomiin kehittämistarpeisiin pyritään löytämään ratkaisuja digitaalisin keinoin.

Hankkeessa toteutetaan etäyhteyksien käytön opettelu ja perehdytys tarvittavien laitteiden käyttöön. Toteutetaan yhdistysten yhteisten etäaamukahvien järjestäminen kuukausittain ja yhdistysten totuttaminen etäyhteydellä toimimiseen yhdistystoiminnassa. Toteutetaan lakiasioihin, mm. yhdistyslakiin ja tietosuojaan liittyvien koulutustenjärjestäminen yhdistyksille etäyhteydellä sekä opetusvideoiden tekeminen yhdistysten käyttöön. Monet hankkeessa tehdyt toimenpiteet luovat pysyviä käytäntöjä yhdistysten toimintaan. Hankkeen toimenpiteet vahvistavat yhdistysten osaamista ja tietotaitoa ja parantavat yhdistysten toiminnan laatua. Yhteiset aamukahvitilaisuudet tutustuttavat seudun yhdistystoimijoita toisiinsa ja seurauksena muodostuu mahdollisesti uusiayhteistyökuvioita ja kokemusten vaihtoa. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan yhdistysten toiminnan jatkumista jaosallisuuden vahvistamista digitaalisin keinoin myös poikkeustilanteissa.

Hankkeen toimenpiteet

  • Hankitaan yhdistyksille tarvittaessa etäkokouksen pitoa helpottavia pieniä tarvikkeita kuten kuulokkeita ja mikrofoneja.
  • Pidetään yhdistyksen etäaamukahvit kuukausittain. Opetellaan yhdessä etäyhteyden käyttöä ja keskustellaan yhdistysten toivomista tarpeellisista teemoista kuten esimerkiksi etäkokouksen järjestäminen, someviestintä, erilaisten ohjelmistojen käyttö ja pilvipalveluiden käyttäminen.
  • Pidetään yhdistyksille koulutuksia esimerkiksi yhdistyslain poikkeustilamuutokseen, tietosuojaan sekä saavutettavuusdirektiiviin liittyen.
  • Tehdään yhdistysten avuksi kolme lyhyempää ohjevideota yhdistysten toivomista teemoista. 
  • Tehdään yhdistysten avuksi kaksi pidempää ohjevideota hankehakemuksen ja maksuhakemuksen tekemisestä.

 

Hankkeeseen ovat tervetulleita kaikki Keski-Karjalan seudun yhdistystoimijat :)

Koulutukset ja niiden materiaalit 

29.5.2020 Poikkeamislaki yhdistyksen näkökulmasta -koulutuksen materiaali

18.6.2020 Etäkokoukset yhdistyksissä -koulutuksen materiaali

27.8.2020 Tietosuojakoulutuksen materiaali

10.9.2020 Saavutettavuuskoulutuksen materiaali, osa 1 ja osa 2

1.10.2020 Koronatuki kylätaloille - aamukahvit ja koulutus, käytiin läpi hakulomakkeita Internetistä

27.11.2020 Työllistämistuki yhdistyksille - materiaali

1.12.2020 Pilvipalvelut - koulutusaineistoa käytiin läpi suoraan Internetistä ja pilvipalveluohjelmista

EU lippulogoEU vipuvoimaa tekstiELY keskus logo

Keski-Karjalan
Jetina ry

Ajankohtaista

Ota yhteyttä!