Leader-hanketuet

Kehittämistuet

 • Tuki 75–100 %
 • Kehittäminen, koulutus ja tiedonvälitys
 • Tuetaan mm. kylien ja yhteisöjen kehittymistä hyödyntäen yhteistyötä, digitalisaatiota ja kansainvälistymistä.
 • Tuetaan myös esim. yritysyhteistyötä, työvoiman saatavuutta, elinkeinorakennetta, kilpailukykyä ja toimintaympäristöä kehittäviä toimenpiteitä.
 • Voidaan toteuttaa myös pienhankkeena, kevyempi hakuprosessi

Investointituet

 • Tuki 50 %
 • Yhteisten tilojen ja harrastepaikkojen korjaaminen, laajentaminen tai hankkiminen.
 • Yhteisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkiminen
 • Invstoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja torjuntaan.
 • Myös aineettomat investoinnit mahdollisia.
 • Voidaan toteuttaa pienhankkeena, kevyempi hakuprosessi.
 • Muut investoinnit, jotka tukevat maaseudun palveluja, tuki 40 %

Yritysryhmät

 • Tuki 75 %
 • Myös viljelijäryhmille
 • Useamman yrityksen yhdessä tehtävään kehittämistyöhön
 • 3–10 yritystä
 • Ryhmän ulkopuolinen hallinnoija
 • Valmisteluun 5 000 €

Yritystoiminnan Leader-tuet

Yritystoiminnan kehittäminen

 • Vakioitu kertakorvaus
 • Suunnitteluvaihe 1 000 € (ei Y‑tunnusta)
 • Valmisteluvaihe 2 000 €
 • Kehittämisvaihe 2 000 €, liiketoiminta vakiintunut

Investointituet yrityksille

 • Kustannusarvio 5 000–100 000 €
 • Pääsääntöisesti enintään 5 htv yrityksille
 • Rakentaminen, korjaaminen tai laajentaminen, rakennuksen hankinta, koneet, laitteet, aineettomat investoinnit
 • Energiainvestoinnit (päätoimisille mikroyrityksille harvaanasutuilla ja ydinmaaseudulla)

Käynnistämistuet

 • Vakioitu kertakorvaus
 • Yrittäjuuskokeilu 2 000 € (ei Y‑tunnusta)
 • Omistajanvaihdos 2 500 € / 5 000 € (ei Y‑tunnusta tai mikroyritys)
 • Osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistäminen 5 000 €
 • Päätoimisen yritystoiminnan käynnistäminen 7 500 € 
 • Maatalouden kokeilutuki, kertakorvaus 2 500 € / 5 000 € / 7 500 €. Uuden toiminann aloittaminen, liikeidean kokeilu, tuotteiden myyntikuntoon valmistaminen

Yritystoiminan Leader-tuet on tarkoitettu mikroyrityksille. Osa tuista soveltuu myös yrittäjiksi aikoville ja osa-aikaisille yrittäjille.

maakaista-logo-musta.svg

Hae rahoitusta

Tarinat ja tapahtumat

Yhteystiedot