A+ A A-

Ohjeet ja lomakkeet

Tukihaun oppaat, ohjeet ja ehdot 

Tukihakulomakkeet 

Tuet ja rahoitus

VIPU-palvelu

VIPU-ohjevideot youtubessa


Eläintenpito

Ohjeita eläinten merkintään ja rekisteröintiin

Eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin lomakkeet

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköinen asiointipalvelu epr.ruokavirasto.fi 

 

Rauhoitettujen lajien aiheuttamat vahingot (mm. valkoposkihanhet)

Ilmoita maaseutupalveluihin vahingoista heti vahinkojen ilmaannuttua ja pyydä lausunto korvaushakemuksen liitteeksi maaseutupalveluista.

Sähköinen ilmoituskanava vahinkojen ilmoittamiseen lausuntoa varten

Sähköinen korvaushakemus rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista
(mm. valkoposkihanhet)

Pdf-muotoinen paperilomake (suositellaan käyttämään yllä olevaa sähköistä korvaushakemusta)

Kevään 2021 toimintaohje rauhoitettujen lintujen aiheuttamista vahingoista, ennaltaehköisystä ja korvausten hakemisesta

Ely-keskusten kirjaamojen osoitteet

Hakulomake: Poikkeuslupa rauhoitettujen lintulajien tappamiseen, pyydystämiseen tai häirintään, sekä niiden pesien tai munien ottamiseen, siirtämiseen tai vahingoittamiseen

Kuinka hanhien aiheuttamat vahinkoalat tulee viljellä kasvukaudella 2021


Riistavahingot 

Ohjeet ja lomakkeet petovahinkokorvausten hakuun suurpetojen (karhu, ahma, susi, ilves) aiheuttamista viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja porovahingoista

Ohjeet ja lomakkeet hirvieläinvahinkojen hakuun (viljelyksille ja eläimille aiheutuneet vahingot)

 

Lomakemalleja

Pellonvuokrasopimus word

Pellonvuokrasopimus  pdf

Lohkolista word

Lohkolista pdf


Valtakirja vuokrasopimuksen tekoon
pdf

Valtakirja tukioikeuksien siirtoon pdf

Valtakirja maataloushallinnolle pdf

Ohjeet ilmoituksista maaseutuhallintoon 15 työpäivän kuluessa 

Luovuttaessa karjan pidosta

Maatalouden harjoittamisen lopettaminen

Omistajan vaihdoksen yhteydessä

 

 

Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut

Tehtaantie 8
80400 Ylämylly

Leader tahkalogo negaEU lippu nega