Ohjeet ja lomakkeet

Tutustu oppaisiin ja tarpeellisiin lomakkeisiin.

CAP27 koulutukset ja infot keväällä 2023

Vuoden 2023 tukikoulutukset ja infot löytyvät täältä

Sivulla on tiedot koulutuksista, Teams-linkit, koulutusmateriaalit ja linkit tallenteisiin

Tukien hakeminen

Rauhoitettujen lajien aiheuttamat vahingot (mm. valkoposkihanhet)

Ilmoita vahingoista välittömästi vahingon havaitsemisen jälkeen ensisijaisesti sähköisellä järjestelmällä   https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut  > valitse Rauhoitettujen lajien avustus, tuet ja korvaukset (vaatii vahvan tunnistautumisen).

Sähköisestä ilmoituksesta muodostuu lähettämisen jälkeen korvaushakemus, jota viljelijän pitää vielä täydentää, jotta korvaushakemus menee alueellisen ELY-keskuksen korvauskäsittelyyn. Tarkemmat hakuohjeet, sähköinen haku sekä lomakkeet.

Rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen sähköisestä ilmoittamisesta ja korvauksen hakemisesta on viljelijöille tarkoitettu Teams-koulutus 11.5.2023 klo 19–20. Linkki koulutukseen

Ympäristökorvaukseen sitoutunut tila voi valita lohkokohtaiseksi toimenpiteeksi lintupellot lohkoille, joilla on tapahtunut aiempina vuosina kurkien, valkoposkihanhien tai joutsenten aiheuttamia vahinkoja. Lisätietoa ympäristökorvauksen sitoumusehdoista.

Luonnonsuojelulain mukaista korvausta ei makseta CAPin ympäristökorvauksen mukaisesta lintupellosta, eli päällekkäisiä korvauksia ei voi saada.

Rauhoitettujen lintujen aktiivinen häirintä ja karkottaminen vaatii aina Varsinais-Suomen ELY-keskuksen myöntämän poikkeusluvan. Lisätietoa poikkeusluvista ja linkki sähköiseen luvan hakuun.

Hakulomake: Poikkeuslupa rauhoitettujen lintulajien tappamiseen, pyydystämiseen tai häirintään, sekä niiden pesien tai munien ottamiseen, siirtämiseen tai vahingoittamiseen

Voimassa olevista poikkeusluvista löytyy tietoa karttapalvelusta

Kuinka hanhien aiheuttamat vahinkoalat tulee viljellä kasvukaudella 2021

Usein kysyttyä lintuinfluenssasta (ruokavirasto.fi)

Lintuinfluenssalta suojautuminen (työterveyslaitos.fi)

 

Riistavahingot

Ohjeet ja lomakkeet petovahinkokorvausten hakuun suurpetojen (karhu, ahma, susi, ilves) aiheuttamista viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja porovahingoista

Ohjeet ja lomakkeet hirvieläinvahinkojen hakuun (viljelyksille ja eläimille aiheutuneet vahingot)

Lomakemalleja

Ohjeet ilmoituksista maaseutuhallintoon

Publish modules to the "offcanvs" position.