Maaseutupalveluiden tehtävät

Maaseutupalvelujen tehtävät koostuvat maatalouden tukihallinnosta ja muista viranomaistehtävistä sekä maaseudun kehittämistoiminnasta

Kehittämistoiminta

Maaseutupalvelut on mukana kehittämässä maatilatalouden pienyritystoimintaa neuvonnan ja hanketoiminnan avulla. Edistämme maatalouden investointeja sekä ohjaamme ja koordinoimme yhteistyössä maaseudun elinkeino- ja hanketoimintaa. Edistämme kylätoimintaa yhteistyössä kuntien, kylä- sekä Leader-yhdistysten kanssa. Lisäksi järjestämme viljelijätukihaku-, hanke- ja kylätoimintakoulutusta yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tilastotietoa Pohjois-Karjalan maaseudusta löydät ELY-keskuksen kokoamasta vuosikatsauksestamme. Tutustu vuoden 2022 vuosikatsaukseen (pdf) tai vanhempien vuosikatsausten arkistoon.

Muut viranomaistehtävät

Asiantuntijalausunnot

Asiantuntijalausunnot

Maaseutuelinkeinoviranomainen antaa tarvittaessa kirjallisia asiantuntijalausuntoja toimialaansa liittyen muille viranomaisille, rahoituslaitoksille ja yksityisille asiakkaille.

Tällaisia lausuntoja ovat muun muassa:

  • peltomaan hinta-arviot

  • todistukset maataloustukimaksatuksista

  • todistukset peltoalueiden tukikelpoisuuksiin liittyen

  • lausunnot maatalouden harjoittamisesta

Maaseutuelinkeinoviranomainen käsittelee myös maataloustukien panttauksia ja ulosottoja. Kirjallinen panttausilmoitus tulee jättää hyvissä ajoin ennen tukimaksatusten alkua ja siinä tulee olla sekä pantin antajan että pantinsaajan allekirjoitus. Maataloustukien ulosottoja käsitellään vain ulosottoviranomaisen kirjallisesta toimeksiannosta.

Publish modules to the "offcanvs" position.