Kähkösen tilalle rakentuu biokaasulaitos

tammikuu 10, 2018

Poveria biomassasta -hanke on teettänyt selvityksen, jossa tarkastellaan maatilan biokaasulaitoksen perustamisen vaihtoehtoisia toteutuspolkuja ja verrataan niitä toisiinsa. Vertailussa käytetään esimerkkinä valtimolaista Kähkösen tilaa, jonne on parhaillaan rakentumassa Pohjois-Karjalan ensimmäinen maatilakokoluokan biokaasulaitos. Tilan isäntä Lassi Kähkönen on valinnut biokaasulaitoksen omatoimisen rakentamisen valmiin, tehdasrakenteisen laitoksen sijaan.

Selvityksessä avataan ja vertaillaan maatilan biokaasulaitosinvestoinnin omatoimi- ja valmisratkaisu-mallien eroja ja annetaan maatilan näkökulmasta työkaluja itselle parhaan vaihtoehdon löytämiseen.

Lisätietoja ja vastavalmistuneen selvityksen löydät täältä.

maakaista-logo-musta.svg

Hae rahoitusta

Tarinat ja tapahtumat

Yhteystiedot