14.1.2022

Muista ilmoittaa hankkeen seurantatiedot Hyrrään 31.1.2022 mennessä

Työskentelitkö vuonna 2021 kehittämishankkeen parissa? Nyt on aika toimittaa seurantatiedot eli tiedot siitä, miten hankkeesi määrälliset tavoitteet ovat toteutuneet. 

Ilmoita hankkeen seurantatiedot Hyrrä-järjestelmään 31.1.2022 mennessä. Seurantatietojen tallentamisen ohjeen löydät ruokaviraston verkkosivuilta. Seurantatiedoista täytetään vain ne kohdat joihin tavoitteita on asetettu.

Seurantatiedot kertovat hankkeen onnistumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Niillä mitataan muun muassa rahoituksella aikaansaatujen työpaikkojen ja uusien yritysten määrää, rahoitettujen koulutusten ja infotilaisuuksien määrää ja sitä kuinka moni kansalainen on hyötynyt rahoitetuista hankkeista. 

Seurantatietojen avulla arvioidaan koko maaseuturahaston vaikuttavuutta ja seurataan julkisten varojen käyttöä.

Seurantatietojen jättöpyyntö koskee vain kehittämishankkeita. Yritystukien kohdalla seurantatiedot tallennetaan viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä tai sen jälkeen.