Perinneympäristöjen kunnostus ja eläinten laiduntaminen niissä voi jatkua

kesäkuu 09, 2023

Maa- ja metsätalousministeriö
Tiedote 2.6.2023

Perinneympäristöjen kunnostusta ja eläinten laidunnusta niissä voi jatkaa edelleen. Maa- ja metsätalousministeriön tulkinnan mukaan EU:n metsäkatoasetus ei pääsääntöisesti estä uusien ympäristönhoitosopimusten tekoa metsälaitumien ja avoimien luonnonlaitumien kohdalla.

Maa- ja metsätalousministeriö katsoo, että metsälaitumilta ja avoimilta luonnonlaitumilta voi poistaa yksittäisiä puita, raivata pusikoita ja tehdä hoitotoimenpiteitä. Ainoastaan metsälaitumen ennallistaminen ja raivaaminen käytännössä puuttomaksi laitumeksi voitaisiin määritellä metsäkadoksi.

”Vanhojen, jo hoidossa olevien metsälaitumien ja perinneympäristöjen kanssa voi jatkaa kuten ennenkin, myös saaristossa ja valtion mailla, sanoo maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

On kuitenkin riski, että metsäkadoksi voitaisiin katsoa sellaiset kohteet, jotka on kunnostusraivattu metsästä täysin avoimeksi luonnonniityksi 31.12.2020 jälkeen.

Ministeriö perustaa tulkinnat asetuksen mukaisesti FAO:n metsän määritelmään. Metsäkatoa ei siis katsota tapahtuvan, mikäli metsäalue säilyy toimenpiteiden jälkeen edelleen metsänä.

EU:n metsäkatoasetuksen keskeinen toimintaperiaate on, että toimijoilla tulee olla niin kutsutut asianmukaisen huolellisuuden järjestelmät. Asetuksen mukaan tuotantoketjuissa tulee arvioida sitä, aiheuttaako toiminta, kuten esimerkiksi nautakarjan kasvatus, metsäkatoa ja toimijoiden tulee minimoida metsäkadon riskiä.

Metsäkatoasetuksella pyritään minimoimaan EU:n osuus maailmanlaajuiseen metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen. MMM korostaa tavoitteen tärkeyttä ilmastonmuutoksen hillinnän ja luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Maa- ja metsätalousministeriö on samaa mieltä tuottajien kanssa EU:n metsäkatoasetuksen taannehtivuuden mahdottomuudesta.

”Juridiikkaa taannehtivuuteen liittyen selvitetään viimeiseen asti kohtuuttomuuden estämiseksi”, Husu-Kallio sanoo.

Ministeriö suositteli huhtikuussa (tiedote 13.4.2023) epäselvän tilanteen takia viivästyttämään nauta- ja lypsykarjatalouden uusinvestointeja, ja suositus on edelleen voimassa. EU:n metsäkatoasetuksen vaikutusten selvittelyä nauta- ja lypsykarjatilojen rakennushankkeisiin jatketaan.

Lopullisen tulkinnan komissio selventää metsäkatoasetuksen ohjeissa, jotka laaditaan asetuksen hyväksymisen jälkeen. Parhaillaan komissiossa on myös valmistelussa linjauksiin avuksi tulevia vastauksia käytännön kysymyksiin.

Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa viipymättä, kun saadaan tarkempaa tietoa metsäkatoasetuksen tulkinnoista.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Maa- ja metsätalousministeriö
Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio
Puh. 0400 291 910

Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila
Puh. 0295 162 013

Viktor Harvio, erityisasiantuntija (metsäkatoasetus)
Puh. 0295 162 040

Korjattu tiedotetta 2.6. klo 16.53: Lopullisen tulkinnan komissio selventää metsäkatoasetuksen ohjeissa, jotka laaditaan asetuksen hyväksymisen jälkeen. (poistettu: syksyllä 2023).

maakaista-logo-musta.svg

Hae rahoitusta

Tarinat ja tapahtumat

Yhteystiedot