A+ A A-

Viljelijätuet

Viljelijätuet maksetaan pinta-alaa, eläintä/eläinyksikköä tai tuotettua määrää kohden. Lisäksi tukea voi hakea investointeihin, elinkeinosuunnitelman hankintaan ja koulutukseen.

Viljelijätukien tarkoituksena on turvata tuotannon kannattavuus ja jatkuvuus.

Tutustu viljelijätukiin Ruokaviraston sivuilla

Tuet ja rahoitus

Viljelijätukien tarkoitus on tukea maatalouden alkutuontannon harjoittamisen mahdollisuuksia Suomessa, kannustaa entistä ympäristöystävälliseen viljelytoimintaan sekä edistää tuotantoeläinten hyvinvointia. Viljelijätuki on myös kompensaatiota tuotannon alhaisesta markkinahintaan: näin mahdollistetaan kuluttajalle edullinen ruoan hintataso. Tukityyppejä ovat mm. perus- ja viherryttämistuki, ympäristö-, luonnonhaitta- ja eläinten hyvinvointikorvaukset sekä kansalliset pohjoiset tuet.

Mistä tukea haetaan?

Valtaosa viljelijätuista on haettavissa Vipu-palvelun kautta. Olethan tukiasioissa yhteydessä yhteistoiminta-alueen maaseutuelinkeinoviranomaiseen.

Yhteistoiminta-alueet palvelevat

Pohjois-Karjalassa on kolme yhteistoiminta-aluetta ja yhteensä noin 2 300 maatilayritystä. Yhteistoiminta-alueet tarjoavat palveluja, kehittävät maataloushallinnon tehtäviä ja takaavat EU-lainsäädännön vaatimusten täyttymisen. Lisäksi aluilla hoidetaan myös muita tehtäviä kuten sato-, tulva-, riistavahinko- ja eläinrekisteriasioita.

Viljelijätukien maksaminen

Viljelijöille maksetaan erilaisia EU:n kokonaan rahoittamia eli suoria tukia, EU:n osarahoitteisia sekä kansallisesti rahoitettuja tukia.

Lisätietoja viljelijätukien maksamisesta löydät Ruokaviraston verkkosivuilta.

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa