Osuuskunta Hopeinen Koivu tuottaa avustajapalveluita Juuan kyliin

2.5.2019 Mari Mustonen

Ikäihmisten ja huonokuntoisten kyläläisten kotona asumiseen tarvitaan tukea. Juuassa on herätty myös palvelun tarpeeseen. Erityisesti avun tarve koskee iäkkäitä, leskeksi jääneitä naisia, jotka edelleen haluavat asua omassa kodissaan, mutta eivät pysty suoriutumaan omakotitalon lämmityksestä, pihan hoitamisesta ja muista aiemmin puolison tekemistä kotitöistä.

Osuuskunta syntyi esiselvityshankkeen tuloksena

Osuuskunta Hopeisen Koivun puheenjohtaja Kimmo Koivunen kertoo, että esiselvityshankkeella haluttiin selvittää yhteistyö ja vastuun jako Siunsoten ja Juuan kunnan kanssa sekä tehdä laaja selvitys siitä, miten paljon Juuan kylissä on avun tarvetta. Selvitystyöhön ovat osallistuneet kaikki Juuan kylätoimikunnat ja kunta on ollut vahvasti mukana tukemassa palvelun syntymistä.

Selvitystyön loppumetreillä päätettiin Osuuskunnan perustamisesta, jotta avustajatarpeeseen pystytään nopeasti vastaamaan. Palaverit ja raportoinnit hoidetaan säännöllisesti ja  luottamuksella. Kustannuksista oman osansa maksavat kunta, Siunsote ja avustettava. Samalla työllistetään kyläläisiä. Avustajapalveluiden malli on ainutlaatuinen Suomessa, joten Koivunen käy mielellään kertomassa palveluiden perustamisesta myös naapurikunnissa.  Hopeinen Koivu on Juuan alueen osuuskunta, eikä sitä ole tarkoitus alueellisesti laajentaa.

Luotettava ja tuttu avustaja on kullanarvoinen

Koivusen mukaan voittoa tavoittelematon osuuskunta on sopiva hallintomuoto avustajapalveluita järjestävälle taholle. Hopeisen Koivun arvomaailmaan kuuluu avustajan ehdoton luotettavuus ja sosiaalisten kontaktien mahdollistaminen syrjässä asuville yksinäisille ihmisille. Joillekin avustajan käynti on koko viikon ainoa hetki, kun saa jutella toisen ihmisen kanssa. Avustajan sosiaaliset taidot ovatkin avainasemassa, jotta avustettava ja avustaja tutustuvat toisiinsa ja löytävät yhteisen kielen. Haasteellisinta on löytää sopivia avustajia, jotka asuvat suhteellisen lähellä avustettavia. Tavoitteena on pitää palvelun matkakulut mahdollisimman vähäisenä.

Avustajan tehtäviin kuuluvat mm. pihan puhtaanapito- ja lämmitystyöt sekä kaupassa käynnin avustaminen. Lisäksi osuuskunnalla on jatkuva päivystys äkillisten tilanteiden varalta sekä pieni varasto elintarvikkeita asiakkaiden akuuttiin tarpeeseen. Palveluita kehitettäessä huomioidaan alueen yrittäjät ja olemassa olevat palvelut, jotta päällekkäisyyksiä tai epäselvyyksiä ei pääse tulemaan. Koivusen mukaan asiat ovat järjestyneet yhteisymmärryksessä ja osuuskunnan rooli onkin olla täydentämässä olemassa olevia palveluita. 

 Katso video:

Mari Mustonen

Mari Mustonen

Hanketyöntekijä

Vaara-Karjalan Leader ry

maakaista-logo-musta.svg

Hae rahoitusta

Tarinat ja tapahtumat

Yhteystiedot