A+ A A-

Maa- ja metsätalous 27.9.2018

Puu liikkeelle, työtä tarjolle

Hankkeen vetäjä Juho Luostarinen ja metsäsuunnittelun asiantuntija Jussi Kettunen iloitsevat metsätiepäivän herättämästä kiinnostuksesta. Hankkeen vetäjä Juho Luostarinen ja metsäsuunnittelun asiantuntija Jussi Kettunen iloitsevat metsätiepäivän herättämästä kiinnostuksesta. Reeta Rönkkö

Ylä-Karjalassa kannetaan huolta riittävästä puunsaannista metsäteollisuuden ja erityisesti suunnitteilla olevien biotuoteinvestointien tarpeisiin. Metsänomistajat pitäisi saada innostumaan puukaupoista ja sitä kautta raaka-aine liikkeelle. Samalla tulisi entistä paremmin huomioida metsätalouteen liittyvät ympäristönäkökulmat ja hiilitase. Haasteisiin etsitään vastauksia Nurmeksen ja Valtimon alueella toimivan Puusta pitkälle -hankkeen avulla.

Kolme kärkeä

Puusta pitkälle -hanke käynnistyi keväällä 2018 ja on nyt jo päässyt täyteen vauhtiin. Hankkeessa on kolme pääteemaa, joiden ympärille toimenpiteet rakentuvat. Paikallisen puuraaka-aineen tarjonnan ja saannin turvaaminen on näistä ensimmäinen. Käsi kädessä tämän teeman kanssa kulkee metsätalouden kannattavauuden parantaminen tilatasolla. Samalla on tarkoitus avata metsänomistajille sitä, miten oman metsän hiilitase muodostuu ja miten tehdyt toimenpiteet siihen vaikuttavat.

- Toinen tärkeä teema on metsänomistajien osaamisen lisääminen digitaalisiin palveluihin liittyen. Erilaisia metsäomaisuuden hallintaan ja kannattavuuden seuraamiseen liittyviä ohjelmia ja mobiilisovelluksia on hyvin saatavilla, mutta läheskään kaikilla ei ole osaamista niiden käyttämiseen. Neuvontaa ja koulutusta asiaan liittyen tarvitaan, kertoo hankkeen vetäjänä toimiva yritysasiantuntija Juho Luostarinen Pielisen Karjalan Kehittämiskeskuksesta.

- Hakkuumäärien lisääntyessä alalle tarvitaan myös lisää tekijöitä. Kolmantena osa-alueena hankkeessa pyritään kehittämään ja lisäämään metsäpalveluyrittäjyyttä siten, että yritystoiminta mahdollisimman hyvin palvelisi metsänomistajia ja puunhankintaorganisaatioita. Myös nuorten yrittäjyyttä metsäalla edistetään, Luostarinen lupaa.

Käytännössä hanke järjestää metsänomistajille ja yrittäjille koulutusta, metsäpäiviä, luentoja ja pienryhmätyöskentelyä. Hankkeen päätoteuttaja on Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Pikes Oy, osatoteuttajana toimii Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala.

Tie nostaa metsäpalstan arvoa

Hankkeessa järjestettävät metsäpäivät ja koulutukset lähtevät liikkeelle käytännön tarpeista. Hyvä esimerkki on syyskuussa järjestetty teemapäivä, jossa paneuduttiin metsäautotien suunnitteluun, rakentamiseen ja rahoitukseen. Aiheen käsittelylle on selkeästi tarvetta, koska päivän luentoihin ja työnäytökseen osallistui monikymmenpäinen joukko kiinnostuneita.

Työnäytöksen kohteena oli vanha, kipeästi kunnostusta kaipaava metsäautotie. Perusparannuksessa avataan tien reunojen ojalinjat, muotoillaan ojat ja tie uudelleen sekä uusitaan rummut. Ero vanhan ja uudistetun tien välillä on aika huima, mikä selvästi avasi myös osallistujien silmiä asian suhteen.

- Metsäautotien kunnostus tai uuden tekeminen on aina sijoitus. Tie helpottaa puiden korjaamista ja sitä kautta ostajien halukkuutta ostaa puuta kyseiseltä palstalta. Aika hankala on saada puut myydyksi, jos kuljetusmatka venyy liian pitkäksi. Hyvät tieyhteydet näkyvät myös puun myyntihinnassa. Ja kyllähän se helpottaa metsänhoitotöiden tekemistä ja vähentää niiden kustannuksia. Metsäautotie siis nostaa palstan arvoa monella tavalla, selvittää metsäsuunnittelun erityisasiantuntija Jussi Kettunen Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalasta.

VertailuMetsäautotie ennen ja jälkeen kunnostuksen. Ero on varsin huomattava.

Puusta pitkälle -hankkeen toiminta jatkuu syksyn aikana erilaisten teemapäivien muodossa. Tulossa on ainakin pienryhmäkoulutusta metsään.fi -palvelun käyttöön liittyen sekä metsäpalveluyrittäjille tarkoitettu tilaisuus. Hanke vastaa tänä vuonna myös perinteisen Pielisen Karjalan tulevaisuusfoorumin järjestämisestä. 4.10.2018 pidettävässä foorumissa pohditaan metsäalan nykytilaa ja tulevaisuutta teemalla Metsä on mahdollisuus – mitä nyt metsäalalla?

Lue lisää hankkeen nettisivuilta

Reeta Rönkkö

Maaseudun sivistysliitto Itä-Suomi

kyläkehittäjä


Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa