A+ A A-
Uutisarkisto 17.10.2011

Timanttikylät vetävät yhtä köyttä

Kuva: Hannele Pyykkö Kuva: Hannele Pyykkö

Juuan Timanttikylillä kunnostetaan vanhasta kyläkaupasta kokoontumispaikkaa kaikille kyläläisille. Kunnostushankkeeseen osallistuu kyläläisiä laidasta laitaan.

Timanttikylät on yhteisnimitys kolmelle Juuan kunnan luoteisosassa sijaitsevalle kylälle. Halivaara, Kajoo ja Petrovaara ovat jo yli kymmenen vuoden ajan tehneet tiivistä yhteistyötä kylien yhteisen kyläyhdistyksen, Timanttikylät ry:n kautta. Aktiivisuudestaan kylät ovat saaneet kiitosta ainakin vuonna 2003, jolloin Timanttikylät valittiin Pohjois-Karjalan vuoden kyläksi. Timanttikylillä asuu vakituisesti n. 400 henkeä, kesäisin määrä nousee lomalaisten myötä yli viidensadan.

Timanttikylät ovat vuosien kuluessa toteuttaneet useita erilaisia hankkeita, mm. kylän nuorisotilojen ja kyläkodan rakentaminen sekä alueen vaellusreitistöjen kehittäminen. Uusimpana hankkeena on käynnissä Kajoon kylällä sijaitsevan vanhan Jukolan osuuskaupan kunnostaminen timanttikyläläisten kokoontumispaikaksi. Tähän saakka kokoontumistilana on toiminut kyläkoulu, mutta uhka sen lakkauttamisesta sai kyläläiset miettimään omien tilojen tarvetta. Timanttikylät ryhtyi asiassa yhteistyöhön alueen metsästysseurojen kanssa ja niin käynnistyi kolmen yhdistyksen yhteinen kunnostushanke. Hankkeen päätoteuttajaksi valittiin Kajoon metsästysseura, mukana toteutuksessa ovat Timanttikylät ry sekä Pielisen Riistamiesten Juuan hirviseurue. Rahoitusta kunnostushankkeeseen haettiin ja saatiin Vaara-Karjalan Leader -yhdistykseltä.

Jukolan vanhan osuuskaupan toiminta lakkasi vajaat kolme vuotta sitten. Sen jälkeen se ehti olla tyhjillään jonkin aikaa, ennekuin se hankittiin kyläläisten omistukseen. Kaupan sijainti keskellä Timanttikyliä, niin sanotusti ”auratien varressa”, oli oleellinen tekijä hankkeen käynnistämisen kannalta. Lisäksi aiemmin rakennettu kyläkota sijaitsee valmiiksi kaupan pihapiirissä. Remontti aloitettiin kesällä 2011 ja tähän mennessä on jo laitettu koko rakennukseen uusi katto, uusittu lattiat, ikkunat ja uunit, rakennettu viemäröinti sekä purettu vanha ulkovuoraus ja uusittu lämmöneristystä. Töitä tehdään pääasiassa talkoilla, kesän ajan apuna on ollut myös työllistettyjä. Talkoisiin osallistuu keskimäärin 10 – 20 hlö kerralla, kesällä mukana on ollut kesäasukkaitakin. Suuri apu on ollut myös kylällä asuvista ammattimiehistä ja yrittäjistä, joiden avulla ainakin putki- ja sähkötyöt sekä puutavaran sahaus, kuivaus ja höyläys on saatu talkootyönä. Kyläläisten positiivisesta suhtautumisesta asiaan kertoo myös lahjoituksena saadun puutavaran määrä.

Kokous- ja kokoontumistilojen lisäksi rakennuksen kellarikerrokseen kunnostetaan hirvenlihan käsittely- ja kylmätilat. Talon sosiaalitilat tulevat uuteen lisäsiipeen. Rakennuksen yhteydessä oleva asunto kunnostetaan vuokrakäyttöön ja siihen on toiveissa saada talolle sopiva talonmies. Tarkoitus on myöhemmin kunnostaa myös pihassa oleva sauna sekä pystyttää alueelle jätteiden keräyspiste. Noin 8 000 neliön tontti mahdollistaa myös parkkipaikkojen rakentamisen omalle pihalle.

Kajoon metsästysseuran puheenjohtajan Mikko Pehkosen mukaan kunnostusurakka on jopa alun perin arvioitua suurempi savotta ja talkoovoimia kyläläisiltä tarvitaan vielä pitkän aikaa. Leader –rahoituksen saaminen oli edellytys kunnostustyön käynnistämiselle, tosin avustusrahojen hidas maksatus on välillä haitannut töiden etenemistä. Hankkeen ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on reilut 136 000 €, josta Leader –tuki kattaa 70 %. Loput rahoitetaan talkootyöllä, lahjoituksilla ja omalla rahalla. Kunnostustyö on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2012 loppuun mennessä.

 

 

Reeta Rönkkö

Maaseudun sivistysliitto Itä-Suomi

kyläkehittäjä

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa