Uutisarkisto 22.3.2013

Haaveena biokaasuyrittäjyys

Biokaasuratkaisut puhuttivat koulutuksen kahvitaulolla. Biokaasuratkaisut puhuttivat koulutuksen kahvitaulolla. Reeta Rönkkö

Oman biokaasulaitoksen perustaminen on nykyisin houkutteleva vaihtoehto monelle maatilayrittäjälle. Öljyn tai suoran sähkön käyttö on kallista, joten biokaasun edullisuus houkuttelee. Myös raaka-aineen saatavuus omalta tilalta tai lähialueelta olisi plussaa. Biokaasulaitoksen perustaminen ei kuitenkaan ole mikään pikku juttu, vaan se kannattaa suunnitella huolella. Investoinnit ovat suuria ja kannattavuus on laskettava tarkkaan. Biokaasuyrittäjyyttä suunnittelevat ovat kevään 2013 aikana saaneet apua suunnitteluun Lieksassa pidetystä koulutuksesta.

Koulutus kiinnostaa

Parhaillaan käynnissä olevaan koulutukseen osallistuu yksitoista biokaasuyrittäjyydestä haaveilevaa eri puolilta Pielisen Karjalaa eli Juuasta, Nurmeksesta, Lieksasta ja Valtimolta. Puolet osallistujista on maatilayrittäjiä, toinen puoli muun alan yrittäjiä tai muuten vain asiasta kiinnostuneita. Melkein jokaisella meistä on tulevaisuuden haaveena jonkinlaisen biokaasulaitoksen perustaminen, koulutuksen osallistujat tunnustavat. Suurimalla osalla asia on vasta hyvin pohdintavaiheessa ja koulutuksesta haetaan ennen kaikkea uskonvahvistusta ja tukea omille ajatuksille. Muutamalla mukana olevalla maatilayrittäjällä pohdinta on jo edennyt niin pitkälle, että konkreettisia suunnitelmia ryhdytään lähiaikoina laatimaan.

Koulutuksen sisältö on varsin monipuolinen. Siellä käydään läpi asioita biokaasutuksen perusteista ja prosesseista tukimuotoihin ja laitoksen perustamiseen tarvittaviin lupiin. Lisäksi paneudutaan laitosten kustannus- ja kannattavuuslaskentaan sekä pohditaan biokaasuprosessin sopivuutta erilaisiin kohteisiin. Sisällön lisäksi koulutuksen parasta antia on osallistujien mukaan ollut mahdollisuus kysyä itseä askarruttavaista asioista kouluttajilta sekä ajatusten vaihtaminen muiden samanhenkisten kanssa. Koulutus antaa valmiuksia asian suunnitteluun ja auttaa välttämään virheitä.

Biokaasusta on moneksi

Biokaasua valmistetaan yleisimmin karjan lannasta, biojätteestä tai peltobiomassasta, kertoo koulutuksen järjestämisestä vastannut Niina Huikuri PIKES Oy:stä. Biokaasutusprosessin aikana noin 80 % raaka-aineena käytetyn aineksen eloperäisestä osuudesta muuttuu biokaasuksi. Raaka-aineessa oleva vesi ja tuhka sen sijaan eivät muutu prosessissa vaan ovat prosessin jälkeen käyttökelpoista lannoitusainetta. Näin ravinteet saadaan uudelleen kiertoon. Biokaasutus on tavallaan yksi keino jalostaa muuten jätteeksi luokiteltavaa ainesta. Lisäksi biokaasutus vähentää alkuperäisessä aineksessa olevia eläin- ja kasvitauteja sekä rikkakasvien siemeniä. Myös muut ympäristöhyödyt, kuten kasvihuonekaasujen ja hajuhaittojen väheneminen, ovat merkittäviä. Biokaasu on siis houkutteleva vaihtoehto monesta muustakin syystä halvemman hinnan ja kotimaisuuden lisäksi.

Biokaasua käytetään lämmön- ja sähköntuotantoon sekä liikenteessä. Suomessa pääosa tuotetusta biokaasusta käytetään nimenomaan tuottajien itsensä tarvitseman lämmön- ja sähkön tuottamiseen. Liikennebiokaasua voi toki Suomessakin tankata muutamissa paikoissa, mutta Pohjois-Karjalasta sellaista ei vielä löydy. Ensimmäisiä biokaasuasemia suunnitellaan parhaillaan Kiteelle ja Kontiolahdelle. Tavoitteena on siis lisätä liikennebiokaasun tuotantoa maakunnassa.

Laitoksen perustamiseen liittyvien investointien kalleus on ollut pääsyy siihen, miksi biokaasutus lisääntyy kaikista hyödyistä huolimatta niin hitaasti. Lisäksi biokaasun tuottajasta tulee helposti yliomavarainen ja ylijäävä osa pitäisi saada myytyä eteenpäin. Liikennebiokaasun tuottaminen olisi hyvä ratkaisu tähän ongelmaan.

Biokaasulaitoksen perustaminen ja kannattavuus –koulutuksen järjestämisestä vastaa PIKES Oy:n hallinnoima ja Karelia ammattikorkeakoulun osatoteuttama Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja –virrat (PKBEV) –hanke. Hanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan ELY-keskus (maaseuturahasto). Lisätietoa hankkeesta löytyy osoitteesta http://bioenergia.pikes.fi/

Koulutuksen sisällöstä vastaa Laukaalainen yritys Metener Oy, jolla on pitkä kokemus biokaasun tuotantolaitosten valmistamisesta, laitosten käytännön ylläpidosta, toiminnasta sekä biokaasun jatkojalostuksesta liikennekäyttöön.

Biokaasu

Biokaasuauto

Reeta Rönkkö

Maaseudun sivistysliitto Itä-Suomi

kyläkehittäjä

maakaista-logo-musta.svg

Hae rahoitusta

Tarinat ja tapahtumat

Yhteystiedot