A+ A A-
Uutisarkisto 26.9.2011

Maatalous työllistää Myllysen perheen

Timolan tilan ovella tulijaa tervehtii neljän kuukauden ikäinen Tuutikki –koira. Koira saa juoksennella vapaasti pihassa, jota ympäröivät peltoaukeat ja vieressä kulkeva Saramojoki. Timolan tila Nurmeksen Saramon kylällä on Ulla ja Kalle Myllysen koti ja samalla työpaikka.

Tila on Kallen äidin kotipaikka, joka on ollut suvussa jo 1900-luvun alusta lähtien. Ennen Kallea tilaa ovat viljelleet hänen isoukkinsa, ukkinsa ja vanhempansa. Samalta tilalta on lähtöisin myös Kallen ukin veli, pitkäaikainen maaherra ja ministeri Esa Timonen.

32-vuotias Kalle on kantanut päävastuun tilanpidosta jo vuodesta 1999 lähtien, virallinen sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 2010. Tilan kohtalonhetkiä elettiin vuonna 2007, jollain piti tehdä päätös tilan jatkamisen tai maatalouden lopettamisen välillä. Veri kuitenkin veti maatilan töihin ja tilanpitoa päätettiin jatkaa. Lopullista päätöstä tilan toiminnan kehittämisestä auttoi Ulla –vaimon löytyminen ja sitoutuminen tilanpitoon. Eurajoelta Satakunnasta kotoisin oleva 23-vuotias Ulla on tottunut maatilan elämään, hänen lapsuudenkodissaan harjoitettiin viljanviljelyä ja kanojen pitoa. Ulla nauraa muuton Satakunnasta Pohjois-Karjalaan olleen lievä kulttuurishokki, mutta ihmisten avoimuus ja ystävällisyys on tehnyt sopeutumisesta helppoa.

Myllysten maitotilan ensimmäinen suurempi kehittämisaskel otettiin vuonna 2010, jollain vanhaa navettaa laajennettiin ja asennettiin ruokintarobotti. Lisäpaikkoja tuli parille kymmenelle lypsävälle ja kymmenelle vasikalle. Tilan nuoret eläimet majailevat lähellä sijaitsevalta, lopettaneelta maitotilalta vuokratussa navetassa. Tällä hetkellä tilalla on kapasiteettia kaikkiaan noin 110 eläimen pitoon. Navetan laajennukseen varauduttiin jo useamman vuoden ajan kasvattamalla myös peltoalaa vuokramaiden avulla. Tilalle laaditun kolmivaiheisen kehittämissuunnitelman toinen vaihe on noin 180 –paikkaisen, 0 – 24 kk ikäisille eläimille tarkoitetun hiehokasvattamon rakentaminen. Toinen vaihe on tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 tienoilla. Eli Kallen mukaan heti, kun ensimmäinen hyvä navetanrakennusporukka vapautuu. Kolmas vaihe on 150 lehmän pihatto, sen toteuttaminen on suunnitelmissa vuoden 2018 tienoilla. Tilan peltoalaa on tarkoitus kasvattaa investointien tahdissa.

Suunnitelmissa olevat kasvattamo- ja pihattoinvestoinnit on tarkoitus sijoittaa hieman kauemmas pihapiiristä, lähellä sijaitsevan isomman tien varteen. Yritystoiminnan laajentuessa on jo oman jaksamisenkin kannalta tärkeää päästä irrottautumaan töistä edes omassa pihapiirissä. Muutenkin Ulla ja Kalle pitävät tärkeänä, että viljelijöiden lyhyiden lomien aikana lähdetään käymään hieman kauempana kotoa. Molemmat kiittelevät Nurmeksen hyvin toimivia lomituspalveluita, jotka mahdollistavat lomien pitämisen ajallaan.

Vaikka tilanpito vie suurimman osan Ullan ja Kallen ajasta, ehtivät he olla aktiivisia myös yhdistystoiminnassa ja muissa harrastuksissa. Kalle istuu toista kautta Nurmeksen kaupunginvaltuustossa ja toimii maaseutulautakunnan puheenjohtajana. Hän on myös Nurmeksen MTK-yhdistyksen puheenjohtaja. Aikaa kuluu lisäksi traktorivetokilpailuja järjestävän Pielisen Pulling ry:n tehtävissä sekä Pielisen osuuspankin edustajistossa. Ulla toimii MTK:n naistoimikunnassa, Saramon Marttayhdistyksessä ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös traktorikisojen järjestelyihin. Käsityöharrastus on viime aikoina jäänyt ajanpuutteen vuoksi vähemmälle. Lähitulevaisuudessa molempien ajankäyttöä säätelemään ilmestyy yksi uusi tekijä, kun tilalle saapuu se kaikkein tärkein investointi eli perheen esikoinen. Myllysten ensimmäisen lapsen laskettu aika on vain muutaman päivän päässä.

Reeta Rönkkö

Maaseudun sivistysliitto Itä-Suomi

kyläkehittäjä

Maakaista.fi

Maakaista kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Pohjois-Karjalassa.

 

Maaseuturahasto logo mv Leader logo mv

Maakaista.fi somessa