• Hae rahoitusta
  Hae rahoitusta

  Meiltä voit hakea Leader–rahoitusta kylätoiminnan kehittämiseen, yhdistyksen tarpeisiin tai yritystoimintaasi tukemaan. Hakuaika on jatkuva!

  Lue lisää

 • Tapahtumia
  Tapahtumia

  Alueellamme tapahtuu!
  Kurkkaa, miltä tapahtumakalenteri näyttää nyt.

  Tapahtumakalenteri

 • Ajankohtaista nyt
  Ajankohtaista nyt

  Lue uusimmat tiedotteemme hakuajoista, tapahtumista ja muista tärkeistä asioista.

  Ajankohtaista

Vaara-Karjalan Leader ry

Vasiten vastavirtaan!

Yhdistyksemme rahoittaa maaseudun kehittämishankkeita ja myöntää yritystukia. Toimintamme tärkeimpänä tavoitteena on antaa kylätoimijoille, yhdistyksille, yhteisöille sekä mikro- ja pienyrittäjille mahdollisuuksia ja työkaluja kehittää omaa toimintaa ja samalla aktivoida omaa asuin- ja toimintaympäristöään. Toimialueemme ovat Ilomantsi, Lieksa, Nurmes, Juuka ja Valtimo.

A+ A A-

Vaara-Karjala

Käynnissä olevat kyselyt

Koulutus- ja kalustokartoitus 2020

Tapahtuman järjestäjän ABC -hanke kartoittaa tapahtuman järjestäjien koulutustarpeita ja vuokratattavissa tai lainattavissa olevaa kalustoa Vaara-Karjalan alueella. Vaara-Karjalan alueeseen kuuluuvat Lieksa, Nurmes, Juuka ja Ilomantsi. 

Olisi mukavaa jos sinulla on aikaa vastata lyhyisiin kyselyihimme.

 

 

Tapahtuman järjestäjän ABC -hanke

1.1.2020 - 31.12.2021

Tapahtuman järjestäjän ABC -hanke on Vaara-Karjalan Leader ry:n oma hanke, jonka tarkoituksena on tarjota puitteet tapahtuman järjestäjien kouluttamiseen, tapahtumien tason nostoon sekä alueen tapahtumien yhteismarkkinointiin.

Hankkeen tarve perustuu hyvin vahvasti paikallisilta toimijoilta saatuun palautteeseen.Tapahtuman järjestäjän ABC -hanke on yleishyödyllinen kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on nostaa toiminta-alueellamme järjestettävien tapahtumien tasoa ja tapahtuman järjestäjien osaamista. Lisäksi hankkeen välillisenä tavoitteena on kasvattaa tapahtumiin osallistuvien määrää.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat:
• Erilaisten korttikoulutusten järjestäminen (EA, järjestyksenvalvoja, hygieniapassi tms.)
• Viestintä- ja markkinointikoulutus
• Tapahtuman järjestäjien kokemusten vaihto
• Tapahtumien sparraaminen testiryhmätoiminnan kautta
• Yhteisen markkinoinnin (sosiaalinen media) kehittäminen
• Osallistuminen erilaisiin markkinointitapahtumiin
• Koulutusmatkan järjestäminen

+ Hankkeen alussa laaditaan kuntakohtainen koulutuskalenteri.
+ Hankkeen aikana kootaan tapahtuman järjestäjien kalustosta yhteinen kalustolista.

Hankkeen tavoitteena on myös saada tapahtuman järjestäjien joukkoon mukaan uutta, nuorempaa verta ja uusia talkoolaisia.


Hulppeimmat härvelit

Hulppeimmat härvelit - teemahanke 18.3.2019 – 31.1.2021.

 • Hankkeen alatoimenpiteiden toteuttamisaika alkaa 17.6.2019 ja päättyy 30.10.2020.
 • Teemahankkeen alatoimenpiteiden hakuaika on 29.4. – 2.6.2019. 
 • Hankkeen maksatusmateriaali on toimitettava 30.11.2020 mennessä.
 • Teemahankkeen alatoimenpiteiden tukiprosentti on 75% hyväksytyistä kustannuksista.

Päävastuu hankkeen koordinoinnista on leader-ryhmällä (hankesihteeri ja toiminnanjohtaja), kuten myös alahankkeiden hallinnoinnista, hankeneuvonnasta ja tiedottamisesta.

Hulppeimmat härvelit –teemahanke on Vaara-Karjalan Leader ry:n ohjelmakauden 2014-2020 viimeinen kone- ja laitehankintoihin suunnattu teemahanke. Teemahankkeeseen otetaan mukaan sellaisia alatoimenpiteitä, joiden toimenpiteet kohdistuvat erityisesti lasten ja nuorten harrastus- ja vapaa-ajan vieton mahdollisuuksien monipuolistamiseen. Lisäksi tuetaan alueen yhdistystoiminnan kehittämistä tukevia kone- ja laitehankintoja. Edellä mainittujen kone- ja laitehankintojen lisäksi tuetaan myös maaseudun asukkaiden turvallisuutta parantavia laitteita sekä erilaisia pelastusvälineitä.

Hulppeimmat härvelit - teemahankkeeseen otetaan mukaan alatoimenpiteitä, joiden toimenpiteet kohdistuvat erityisesti lasten ja nuorten harrastus- ja vapaa-ajan vieton mahdollisuuksien monipuolistamiseen. Lisäksi tuetaan alueen yhdistystoiminnan kehittämistä tukevia kone- ja laitehankintoja.  Edellä mainittujen kone- ja laitehankintojen lisäksi tuetaan myös maaseudun asukkaiden turvallisuutta parantavia laitteita sekä erilaisia pelastusvälineitä.

Hankkeen kautta ei tueta ns. perusyhdistystoiminnassa tarvittavia koneita ja laitteita vaan kone- ja laitehankintojen on joko kehitettävä olemassa olevaa toimintaa tai luotava kokonaan uudenlaista toimintaa.

 

 

Kartalla-hanke

Yhteinen karttapalvelu otetaan käyttöön Lieksassa, Juuassa ja Ilomantsissa.

Lieksan kaupunki sekä Ilomantsin ja Juuan kunnat kehittävät yhteisen, kuntarajoista riippumattoman matkailua palvelevan karttapalvelun, jossa on kieliversiot (englanti, saksa, venäjä) ja kätevä mobiilikäytettävyys. Palvelun tavoitteena on saada samalle alustalle matkailupalveluita tarjoavat yritykset, reitistöt ja matkailijoita kiinnostavat tutustumiskohteet. Kartalla – Matkailijan palvelut Vaara-Karjalassa -hanketta hallinnoi Vaara-karjalan Leader ry (1.1.2020 – 31.3.2021). Hankkeen avulla kartta-aineistot viedään palveluun, koulutetaan ylläpitäjiä, testataan palvelun toimivuutta ja lanseerataan palvelu käyttöön. Lisäksi tehdään tarvittava käännöstyö.

Hankkeen taustalla on kuntien rahoittama ja Vaara-Karjalan Leaderin 2019 syksyllä tekemä Kansallispuistosta kansallispuistoon -selvitys. Selvityksessä kartoitettiin Lieksan, Juuan ja Ilomantsin matkailuun liittyvät karttapalvelutarpeet, matkailuyritykset, reitistöt ja niihin liittyvä palveluvarustus sekä erilaiset tutustumiskohteet (maisemakohteet, historia- ja kulttuurikohteet). 

Matkailuun liittyvä tieto hankitaan tänä päivänä pääosin internetin kautta hyödyntäen pääsääntöisesti mobiililaitteita. Hankkeessa karttapalvelu rakennetaan InfoGIS -paikkatietopalvelun pohjalle, joka on tällä hetkellä käytössä mm. Lieksassa, Kontiolahdella, Kainuun alueella ja Rukalla. Karttapalvelu on kustannustehokas, kun matkailua koskeva osa viedään samaan karttanäkymään kaikissa kunnissa. Kunnat hankkivat karttapalvelun itse ja voivat hyödyntää sitä monipuolisesti kunnan omiin tarpeisiin.

Kansallispuistojen lisääntyneet kävijämäärät antavat viitteitä siitä, että matkailijoita kiinnostavat Vaara-Karjalan alueella olevat reitistöt sekä luonto- ja kulttuurikohteet, joten niiden löydettävyyttä ja tunnettuutta halutaan edistää karttapalvelun avulla. Alueella on panostettu runsaasti eri kohteiden palveluvarustusten kehittämiseen ja ylläpitoon kuntien, erilaisten hankkeiden, yrittäjien ja vapaaehtoistyön voimin. Kartta-aineistoon otetaan mukaan selvityksen perusteella ne kohteet, joiden ylläpidosta huolehditaan asianmukaisesti ja joihin on saatu ylläpitäjiltä lupa karttapalveluun viemiseen. Retkeily- ja matkailupalveluyrittäjät ja palveluja tarjoavat yhdistykset pystyvät rakentamaan omaa palvelutarjontaansa reitistöjen ja matkailukohteiden ympärille. Kaikilla alueen matkailupalveluita tarjoavilla yrityksillä on mahdollisuus tuoda kartalle omat kohteensa.

Hankkeessa pidetään tärkeänä palvelun luomista siten, että ajantasaisten päivitysten jatkuminen tulevaisuudessa on turvattu. Palvelua toteutetaan yhdessä matkailutoimijoiden ja kuntien kanssa ja ylläpitovastuu jaetaan tarvittaessa useammalle toimijalle kunnissa siten, että kartalle voi tehdä tarvittaessa nopeita muutoksia esimerkiksi matkailuyhdistyksen toimesta. Yritysten ja yhdistysten sivut päivittyvät linkin kautta palveluun automaattisesti ja karttapohja päivittyy Maanmittauslaitoksen kartaston pohjalle rajapinnan kautta. Palveluntarjoajan kanssa rakennetaan ylläpitäjille päivityksen muistutusjärjestelmä, joka palvelee päivittämistä kesä- ja talvimatkailua varten. Palautejärjestelmän avulla puolestaan retkeilijät voivat lähettää tietoa suoraan palveluntarjoajalle tai kohteen ylläpitäjälle, mikä tukee reitistöjen ja palveluvarustuksen ajantasaisen tiedon päivittämistä.

Tuunauksesta toimeen

Tuunauksesta toimeen - teemahanke 18.3.2019 – 31.1.2021

Teemahankkeiden avulla toteutetaan Vasiten vastavirtaan – kehittämisstrategian tavoitteita aktiivisen vireästä ja elävästä maaseudusta. Alatoimenpiteillä pyritään lisäämään viihtyisyyttä, asumismukavuutta ja alueen hyvinvointia. Teemahankkeen hyödyt kohdistuvat suoraan Vaara-Karjalan Leader ry:n toiminta-alueen asukkaisiin.

 • Hankkeen alatoimenpiteiden toteuttamisaika alkaa 17.6.2019 ja päättyy 30.10.2020.
 • Teemahankkeen alatoimenpiteiden hakuaika on 29.4. – 2.6.2019.  
 • Hankkeen maksatusmateriaali on toimitettava 30.11.2020 mennessä. 
 • Teemahankkeen alatoimenpiteiden tukiprosentti on 50% hyväksytyistä kustannuksista.

Päävastuu hankkeen koordinoinnista on leader-ryhmällä (hankesihteeri ja toiminnanjohtaja), kuten myös alahankkeiden hallinnoinnista, hankeneuvonnasta ja tiedottamisesta.

Tuunauksesta toimeen – teemahanke on Vaara-Karjalan Leader ry:n ohjelmakauden 2014-2020 viimeinen rakentamiseen ja remontointiin suuntautuva teemahanke. Teemahankkeeseen otetaan mukaan sellaisia alatoimenpiteitä, joiden toimenpiteet kohdistuvat erityisesti lasten ja nuorten harrastus- ja vapaa-ajan vieton mahdollisuuksien monipuolistamiseen. Lisäksi tuetaan alueen yhdistystoiminnan kehittämistä tukevia toimenpiteitä. Erityisesti tuetaan toimenpiteitä, jotka edistävät Vaara-Karjalan Leader ry:n alueen asukkaiden hyvinvointia sekä synnyttävät alueelle kokoaan uutta toimintaa.

Alatoimenpiteet voivat sisältää seuraavia toimenpiteitä:   
- lasten leikkipaikkojen, leikkinurkkien ym. rakentaminen ja kunnostaminen
- harraste – ja kerhotoimintaa tukevat remontit ja kunnostukset
- pienten paikallisten urheilu- ja kuntoilupaikkojen sekä lähiliikuntapaikkojen kunnostaminen, pois lukien kuntien                ylläpitämät liikuntapaikat
- kokoontumis-, kerho- ja harrastustoimintaa tukevat rakennus- ja kunnostustoimenpiteet
- sellaiset rakennus- ja remonttitoimet, jotka mahdollistavat kokonaan uuden toiminnan syntymisen  


Alakategoriat

Yhdistys

Toimistomme palvelee osoitteessa:
Pielisentie 10-12, 81700 Lieksa

ma – to 9.00 -15.00
muina aikoina ajanvarauksella

040 1044 905

leader@lieksa.fi

 

Yhteystiedot