A+ A A-

Hae rahoitusta

  • Isäntäkategoria: ROOT

Hanketukea Ilomantsin, Juukan, Valtimon, Lieksan ja Nurmeksen alueille

Vaara-Karjalan Leader ry myöntää Leader-rahoitusta toimialueensa (Ilomantsi, Juuka, Valtimo, Lieksa ja Nurmes) palveluja ja hyvinvointia parantaviin hankkeisiin, joiden tuloksista hyötyvät alueen asukkaat ja yrittäjät. Tuen hakija voi olla julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, jolle taloudellisen voiton tavoittelu ei ole ensisijainen päämäärä. Tukea myönnetään myös yhteistyöhankkeille.

Tuettavien hankkeiden tulee tukea vähintään yhtä Vaara-Karjalan Leader ry:n strategiassa määriteltyä painopistettä. Ne ovat Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt, Elinvoimainen yritystoiminta, Luonnonvarat ja kestävä kehitys sekä Alueidenvälinen ja kansainvälinen yhteistyö.

Tutustu hankevalintakriteereihin
Näin Leader-hanke etenee

Lue lisää hanketuista

 

Yritysrahoitus apuna toiminnan aloittamisessa ja investoinneissa

Leader-yhdistys myöntää rahoitusta maaseutualueella sijaitseville yrityksille, joiden toiminta on vakaalla pohjalla ja tarjoaa pääasiallisen toimeentulon ainakin yhdelle henkilölle. Suosituimmat tukimuodot ovat perustamistuki ja investointituki. Perustamistukea voi hakea esimerkiksi perustamisvaiheessa olevalle tai liiketoimintaansa uudistavalle yritykselle, joka ei toimi maatalouden alalla. Investointitukea voi hakea sellaisiin yrityksen investointeihin, jotka auttaa yritystoiminnan aloittamista, kasvua ja kehittämistä.

Lue lisää yritysrahoituksesta