Hankkeet ja hanketuki

Tukea omalle hankeidealle

ikoni hanketuki

Vaara-Karjalan Leader ry myöntää Leader-rahoitusta toimialueensa (Ilomantsi, Juuka, Lieksa ja Nurmes) palveluja ja hyvinvointia parantaviin hankkeisiin, joiden tuloksista hyötyvät alueen asukkaat ja yrittäjät. Tuen hakija voi olla julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, jolle taloudellisen voiton tavoittelu ei ole ensisijainen päämäärä. Tukea myönnetään myös yhteistyöhankkeille.

Tuettavien hankkeiden tulee tukea vähintään yhtä Vaara-Karjalan Leader ry:n strategiassa määriteltyä painopistettä. Ne ovat Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt, Elinvoimainen yritystoiminta, Luonnonvarat ja kestävä kehitys sekä Alueidenvälinen ja kansainvälinen yhteistyö.

Image
vaara-karjalan-leader-logo.svg

Hae rahoitusta

Omat hankkeet

Yhdistys