A+ A A-

Omat hankkeet

  • Isäntäkategoria: ROOT

Leaderin hanketoiminta voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: itsenäisten Leader-hankkeiden rahoittaminen, teemahankkeiden, sekä omien hankkeiden toteuttaminen.

Ohjelmakaudella 2014-2020 hanketoiminta on käynnistynyt vilkkaasti. Yhdistyksellämme on meneillään runsaasti erilaisia hankkeita. Teemahankkeet ovat tämän ohjelmakauden uusi työväline, ne ovat jo osoittaneet toimivuutensa. Yhdistykselläme onkin käynnissä useita teemahankkeita yhtä aikaa. 

Teemahankkeiden lisäksi yhdistyksellämme on myös omia hankkeita (Leader-yhdistys hakijana ja toteuttajana). Hankkeita on useita suunnitteilla, mutta tällä hetkellä käynnissä on Vakka-tiedotushanke sekä Säpinää seuduille -hanke.