A+ A A-

Hulppeimmat härvelit

  • Isäntäkategoria: ROOT

Hulppeimmat härvelit - teemahanke 18.3.2019 – 31.1.2021.

  • Hankkeen alatoimenpiteiden toteuttamisaika alkaa 17.6.2019 ja päättyy 30.10.2020.
  • Teemahankkeen alatoimenpiteiden hakuaika on 29.4. – 2.6.2019. 
  • Hankkeen maksatusmateriaali on toimitettava 30.11.2020 mennessä.
  • Teemahankkeen alatoimenpiteiden tukiprosentti on 75% hyväksytyistä kustannuksista.

Päävastuu hankkeen koordinoinnista on leader-ryhmällä (hankesihteeri ja toiminnanjohtaja), kuten myös alahankkeiden hallinnoinnista, hankeneuvonnasta ja tiedottamisesta.

Hulppeimmat härvelit –teemahanke on Vaara-Karjalan Leader ry:n ohjelmakauden 2014-2020 viimeinen kone- ja laitehankintoihin suunnattu teemahanke. Teemahankkeeseen otetaan mukaan sellaisia alatoimenpiteitä, joiden toimenpiteet kohdistuvat erityisesti lasten ja nuorten harrastus- ja vapaa-ajan vieton mahdollisuuksien monipuolistamiseen. Lisäksi tuetaan alueen yhdistystoiminnan kehittämistä tukevia kone- ja laitehankintoja. Edellä mainittujen kone- ja laitehankintojen lisäksi tuetaan myös maaseudun asukkaiden turvallisuutta parantavia laitteita sekä erilaisia pelastusvälineitä.

Hulppeimmat härvelit - teemahankkeeseen otetaan mukaan alatoimenpiteitä, joiden toimenpiteet kohdistuvat erityisesti lasten ja nuorten harrastus- ja vapaa-ajan vieton mahdollisuuksien monipuolistamiseen. Lisäksi tuetaan alueen yhdistystoiminnan kehittämistä tukevia kone- ja laitehankintoja.  Edellä mainittujen kone- ja laitehankintojen lisäksi tuetaan myös maaseudun asukkaiden turvallisuutta parantavia laitteita sekä erilaisia pelastusvälineitä.

Hankkeen kautta ei tueta ns. perusyhdistystoiminnassa tarvittavia koneita ja laitteita vaan kone- ja laitehankintojen on joko kehitettävä olemassa olevaa toimintaa tai luotava kokonaan uudenlaista toimintaa.