Haku päättynyt

Jelppiä järjestötoimintaan -teemahanke

Jelppiä järjestötoimintaan -teemahankkeen tavoitteena on vahvistaa paikallistoimijoiden yhteisöllisyyttä korona-ajan jälkeen sekä nostaa yhdistys- ja järjestötoimijoiden käytössä olevien koneiden, laitteiden ja välineiden tasoa. Jelppiä järjestötoimintaan -teemahankkeeseen haetaan mukaan kehittämishankkeita. Hankkeeseen hyväksytään alatoimenpiteitä, joissa kehitetään yhdistysten ja järjestöjen toimintaa.

Tukikelpoista on muun muassa erilaisten kerhojen ja harrastetoimintojen kehittäminen, nuorisotoiminnan kehittäminen tai erilaisten koulutusten ja tapahtumien järjestäminen. Alatoimenpiteet voivat pitää sisällään myös kansainvälisen yhteistyön kehittämistä. Eduksi luetaan digiympäristön hyödyntäminen. Hankkeeseen ei hyväksytä mukaan toimenpiteitä, jotka voidaan luokitella hakijan normaaliksi toiminnaksi. Tukikelpoista on vain hakijaorganisaatiolle uuden toiminnan kehittäminen.

Teemahankkeen kokonaiskustannusarvio on 110 360 €.

Vaara-Karjalan Leaderin hallitus valitsi Jelppiä järjestötoimitaan -teemahankkeeseen mukaan seuraavat hakijat alatoimenpiteineen:

1. Lipinlahden kyläyhdistys ry, Nurmes

Hankkeen aikana luodaan Lipinlahti-brändi, jonka myötä nostetaan kylän näkyvyyttä digitaalisen viestinnän ja digitaalisten kanavien maailmassa. Hanke toimenpiteet koostuvat mm. aineiston kokoamisesta, oman domainin hankkimisesta, brändin suunnittelusta ja lanseeraamisesta sekä ”brändikäsikirjan” laatimisesta. Hankkeen aikana suunnitellaan myös kylän kesäviiri sekä logo ja tunnuslause.

2. Mäkikylät ry, Ilomantsi

Hankkeen aikana tehdään kartta Mäkikyliltä Koitereelle -reitistöstä, jossa kuvataan alueen kohteita. Karttaa hyödynnetään mm. alueen retkeilykäytössä.

3. Luonnon lumous Nurmes ry, Nurmes

Hankkeen aikana toteutetaan liikuntarajoitteisten melontavaellustapahtuma.

4. Karjalan kielen koin abuniekat ry, Ilomantsi

Hankkeen aikana laaditaan yhdistyksen viestintästrategia, kotisivut sekä Facebook-sivusto. Lisäksi hankkeen aikana kehitetään yhdistykselle digitaaliseen viestintään perustuva toimintakulttuuri.

5. Juuka-Seura ry, Juuka

Hankkeen aikana digitoidaan kotiseutuarkiston valokuvia sekä järjestetään ja arkistoidaan saapunut kirjallinen aineisto.

yhdistys.png
vaara-karjalan-leader-logo.svg

Hae rahoitusta

Omat hankkeet

Yhdistys