A+ A A-

Kestävästi kehittyvät kylät

KKK - "Ympäristökohteiden kunnostus ja uudet energiaratkaisut" -teemahankkeen avulla kannustetaan kehittämään tärkeiksi tai merkittäviksi koettuja luonto- ja ympäristökohteita ja/tai investoimaan oman kylätalon tai kokoontumispaikan energianlähteisiin tai energiankulutuksen kohentamiseen tähtääviin toimiin, tietenkin kestävän kehityksen näkökulmasta.

Hankkeen perusajatuksena on ympäristön suojelu, luonnonvarojen ja energian säästäminen sekä pienten, paikallisten vapaa-ajan käyttöön tarkoitettujen alueiden parantaminen kestävällä tavalla. Hankkeen kautta pyritään lisäämään tietämystä ja kiinnostusta kestävään kehitykseen.

Tuki on 60 % hyväksytyistä kustannuksista. Teemahankkeen toteuttamisaika on 1.3.2017-31.1.2019.

Hallitus päätti teemahankkeista 30.5.2017. Kestävästi Kehittyviin kyliin saatiin mukaan 6 alatoimenpidettä! Lue tästä, keille myönnettiin rahoitusta.

Maksatus

 •  Haetaan yhdessä (1) erässä hankkeen toteuttamisen jälkeen
 • Voi jättää joko paperisena tai sähköisenä (PDF-tiedostoina)

Vaadittavat liitteet

 • Maksuhakemuslomake: lomake 3318 Tämä lomake tulee toimittaa alkuperäisenä sääntöjen mukaisin (tai valtuutus) allekirjoituksin. Lomakkeen tukiosiosta täytetään kohta 8. Mikäli lomake tuntuu vaikealta, kysy neuvoja!
 • Indikaattorilomakkeet 3306 Dind ja 3306 Lind: samat kuin hakuvaiheessa, nyt täytetään kohta "TOTEUMA"
 • Loppuraportti: Kuka, mitä, missä, milloin ja miksi. Miten hankinnat hyödyttivät ja mitä mieltä teemahankkeesta? Vapaamuotoinen, lyhyt selvitys (1-2 sivua)
 • Valokuvat hankkeesta/hankinnoista. Valokuvat joko PDF-tiedostona (koottuna) tai ihan valokuvatiedostoina sähköpostilla.
 • Kaikki hankkeeseen liittyvät tositteet (laskut, lähetteet jne.) KOPIOT, EI alkuperäisiä! Laita tositteisiin teemahankkeen numero 39281
 • Maksukuitti joka laskusta TAI tiliotteet hankkeen ajalta.
 • Pääkirjaote kirjanpidosta
 • Talkootyökirjanpito: lomake 3322L
 • Muokattu viimeksi