A+ A A-

Tapahtuman järjestäjän ABC -hanke

  • Isäntäkategoria: ROOT

1.1.2020 - 31.12.2021

Tapahtuman järjestäjän ABC -hanke on Vaara-Karjalan Leader ry:n oma hanke, jonka tarkoituksena on tarjota puitteet tapahtuman järjestäjien kouluttamiseen, tapahtumien tason nostoon sekä alueen tapahtumien yhteismarkkinointiin.

Hankkeen tarve perustuu hyvin vahvasti paikallisilta toimijoilta saatuun palautteeseen.Tapahtuman järjestäjän ABC -hanke on yleishyödyllinen kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on nostaa toiminta-alueellamme järjestettävien tapahtumien tasoa ja tapahtuman järjestäjien osaamista. Lisäksi hankkeen välillisenä tavoitteena on kasvattaa tapahtumiin osallistuvien määrää.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat:
• Erilaisten korttikoulutusten järjestäminen (EA, järjestyksenvalvoja, hygieniapassi tms.)
• Viestintä- ja markkinointikoulutus
• Tapahtuman järjestäjien kokemusten vaihto
• Tapahtumien sparraaminen testiryhmätoiminnan kautta
• Yhteisen markkinoinnin (sosiaalinen media) kehittäminen
• Osallistuminen erilaisiin markkinointitapahtumiin
• Koulutusmatkan järjestäminen

+ Hankkeen alussa laaditaan kuntakohtainen koulutuskalenteri.
+ Hankkeen aikana kootaan tapahtuman järjestäjien kalustosta yhteinen kalustolista.

Hankkeen tavoitteena on myös saada tapahtuman järjestäjien joukkoon mukaan uutta, nuorempaa verta ja uusia talkoolaisia.