A+ A A-

Teemahankkeet

  • Isäntäkategoria: ROOT

Teemahankkeen taustaa

Ohjelmakaudella 2014 – 2020 maaseudun kehittämistoimenpiteitä voidaan tehdä myös erilaisten teemahankkeiden kautta. Teemahankkeilla voidaan tukea:

1) maaseudun elinvoimaisuutta palvelevan osaamisen kehittämiseen ja tiedonvälityksen järjestämiseen tähtääviä toimia

2) paikallisyhteisön asuinympäristön parantamiseen, sen asukkaiden yhteisen toiminnan, osallistumisen ja viihtyvyyden edistämiseen suunnattua toimintaa sekä muuhun vastaavaan maaseudun ympäristöä ja asukkaiden yleistä hyvinvointia palvelevaa toimintaa

3) maaseudun saavutettavuuden ja pieninfrastruktuurin kehittämistä. Teemahankkeiden avulla toteutetaan Vasiten vastavirtaan – kehittämisstrategian tavoitteita aktiivisen vireästä ja elävästä maaseudusta. Alatoimenpiteillä pyritään lisäämään viihtyisyyttä, asumismukavuutta ja kylien houkuttelevuutta asumisalueena tai vaikkapa vierailukohteena.

Mikä teemahanke sitten on?

Teemahanke on: "sateenvarjohanke”, (umbrella project) johon kootaan sellaisten toimijoiden toimenpiteitä, jotka toteuttavat teemahankkeen hankesuunnitelmaa. Hankesuunnitelman mukaiset alatoimenpiteet voivat olla joko yleishyödyllisiä kehittämishankkeita tai yleishyödyllisiä investointeja. Perimmäinen tarkoitus on koota yhteen pieniä/ pienehköjä hankesuunnitelmia toteutuksineen, jolloin strategian mukaiseen toimintaan on helpompaa pyrkiä ja samalla erillisten päätösten määrän tarve vähenee.                             

Teemahanke tarjoaa mahdollisuuden eritoten pienemmille hankkeille, joita ei julkisen tuen alarajan takia pystyttäisi muutoin rahoittamaan. Teemahankkeiden tarve ja teemat nousevat suoraan paikallisilta yhteisöiltä ja toimijoilta. Nykyisten teemahankkeiden teemat ovat edelliseltä, vuonna 2014 järjestetyiltä kyläkierroksilta johdettuja.

Miten käytännössä?

Paikallinen leader-ryhmä on teemahankkeen vastuullinen toteuttaja, mutta jokainen hankkeeseen valittu toimija on itse oman alatoimenpiteensä varsinainen ja vastuullinen toteuttaja. Teemahankkeiden toimenpiteiden toteuttajina toimivat samat toteuttajat kuin itsenäisissäkin kehittämishankkeissa. Teemahankkeissa voidaan myös tukea samoja toimenpiteitä kuin hanketuilla.

Teemahankkeeseen haetaan mukaan hakuajan puitteissa hakemuksella. Saapuneet hakemukset arvioidaan valintakriteerien kautta ja mukaan valittujen kanssa tehdään oma toteuttamissopimus. Hankekoordinaattori on mukana toteuttamista lukuun ottamatta kaikissa muissa vaiheissa mukana ja vastaa koordinoinnista. Teemahankkeiden hakeminen, toteuttaminen ja maksatus tapahtuvat käytännössä hieman eri lailla kuin nk. tavallisissa hankkeissa. Teemahankkeiden tukiprosentti vaihtelee ja se on ilmoitettu erikseen kunkin teeman yhteydessä.

Muista hankkeista poiketen teemahankkeiden hakuajat eivät ole jatkuvia, vaan hakuajoista ja teemoista ilmoitetaan nettisivuillamme, Facebookissa ja paikallislehdissä.