A+ A A-

Jelppiä järjestötoimintaan

  • Isäntäkategoria: ROOT

Jelppiä järjestötoimintaan – teemahanke 1.6.2021 – 31.12.2023

Jelppiä järjestötoimintaan – teemahankkeen tavoitteena on vahvistaa paikallistoimijoiden yhteisöllisyyttä korona-ajan jälkeen sekä nostaa yhdistys- ja järjestötoimijoiden käytössä olevien koneiden, laitteiden ja välineiden tasoa. Jelppiä järjestötoimintaan – teemahankkeeseen haetaan mukaan kehittämishankkeita. Hankkeeseen hyväksytään alatoimenpiteitä, joissa kehitetään yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. Tukikelpoista on muun muassa erilaisten kerhojen ja harrastetoimintojen kehittäminen, nuorisotoiminnan kehittäminen tai erilaisten koulutusten ja tapahtumien järjestäminen. Alatoimenpiteet voivat pitää sisällään myös kansainvälisen yhteistyön kehittämistä. Eduksi luetaan digiympäristön hyödyntäminen. Hankkeeseen ei hyväksytä mukaan toimenpiteitä, jotka voidaan luokitella hakijan normaaliksi toiminnaksi. Tukikelpoista on vain hakijaorganisaatiolle uuden toiminnan kehittäminen. 

Teemahankkeen kokonaiskustannusarvio on 110 360,00€.

Vaara-Karjalan Leaderin hallitus valitsi Jelppiä järjestötoimitaan – teemahankkeeseen mukaan seuraavat hakijat alatoimenpiteineen:

1. Lipinlahden kyläyhdistys ry, Nurmes 

-Hankkeen aikana luodaan Lipinlahti brändi, jonka myötä nostetaan kylän näkyvyyttä digitaalisen viestinnän ja digitaalisten kanavien maailmassa. Hanke toimenpiteet koostuvat mm. aineiston kokoamisesta, oman domainin hankkimisesta, brändin suunnittelusta ja lanseeraamisesta sekä ”brändikäsikirjan” laatimisesta. Hankkeen aikana suunnitellaan myös kylän kesäviiri sekä logo ja tunnuslause. 

2. Mäkikylät ry, Ilomantsi 

-Hankkeen aikana tehdään kartta Mäkikyliltä Koitereelle reitistöstä, jossa kuvataan alueen kohteita. Karttaa hyödynnetään mm. alueen retkeilykäytössä. 

3. Luonnon lumous Nurmes ry, Nurmes 

-Hankkeen aikana toteutetaan liikuntarajoitteisten melontavaellus – tapahtuma. 

4. Karjalan kielen koin abuniekat ry, Ilomantsi 

-Hankkeen aikana laaditaan yhdistyksen viestintästrategia, kotisivut sekä facebook-sivusto. Lisäksi hankkeen aikana kehitetään yhdistykselle digitaaliseen viestintään perustuva toimintakulttuuri. 

5. Juuka-Seura ry, Juuka 

-Hankkeen aikana digitoidaan kotiseutuarkiston valokuvia sekä järjestetään ja arkistoidaan saapunut kirjallinen aineisto.