KKK - "Ympäristökohteiden kunnostus ja uudet energiaratkaisut" - teemahankkeen avulla kannustetaan kehittämään tärkeiksi/merkittäviksi koettuja luonto- ja ympäristökohteita ja/tai investoimaan oman kylätalon/kokoontumispaikan energianlähteisiin tai energiankulutuksen kohentamiseen tähtääviin toimiin, tietty kestävän kehityksen näkökulmasta.

Hankkeen perusajatuksena on ympäristön suojelu, luonnonvarojen ja energian säästäminen sekä pienten, paikallisten vapaa-ajan käyttöön tarkoitettujen alueiden parantaminen kestävällä tavalla. Hankkeen kautta pyritään lisäämään tietämystä ja kiinnostusta kestävään kehitykseen.

Tuki on 60 % hyväksytyistä kustannuksista. Teemahankkeen toteuttamisaika on 1.3.2017-31.1.2019

Hallitus päätti teemahankkeista 30.5.2017. Kestävästi Kehittyviin kyliin saatiin mukaan 6 alatoimenpidettä! Lue tästä, keille myönnettiin rahoitusta. Alatoimenpiteet_KKK

 

 

MAKSATUS

- Haetaan yhdessä (1) erässä hankkeen toteuttamisen jälkeen

- Voi jättää joko paperisena tai sähköisenä (PDF-tiedostoina)

Seuraavat dokumentit tarvitaan:

  • Maksuhakemuslomake: lomake 3318 Tämä lomake tulee toimittaa alkuperäisenä sääntöjen mukaisin (tai valtuutus) allekirjoituksin. Lomakkeen tukiosiosta täytetään kohta 8. Mikäli lomake tuntuu vaikealta, kysy neuvoja!
  • Indikaattorilomakkeet 3306 Dind ja 3306 Lind: samat kuin hakuvaiheessa, nyt täytetään kohta "TOTEUMA"
  • Loppuraportti: Kuka, mitä, missä, milloin ja miksi. Miten hankinnat hyödyttivät ja mitä mieltä teemahankkeesta? Vapaamuotoinen, lyhyt selvitys (1-2 sivua)
  • Valokuvat hankkeesta/hankinnoista. Valokuvat joko PDF-tiedostona (koottuna) tai ihan valokuvatiedostoina sähköpostilla.
  • Kaikki hankkeeseen liittyvät tositteet (laskut, lähetteet jne.) KOPIOT, EI alkuperäisiä! Laita tositteisiin teemahankkeen numero 39281
  • Maksukuitti joka laskusta TAI tiliotteet hankkeen ajalta.
  • Pääkirjaote kirjanpidosta
  • Talkootyökirjanpito: lomake 3322L
Pohjois-Karjalan Ely-keskus Leader Suomi Mahdollisuuksien maa Euroopan maaseuturahasto Maaseutu 2020 Leader Itä-Suomen kalatalousryhmä