Viritetyt vempaimet - kone- ja laitehankinnat yhdistystoimijoille - teemahanke

Tavoitteena on tarjota Leader-ryhmän toiminta-alueen kylien ja asutuskeskusten yhdistyksille ja yhteisöille mahdollisuus tehdä pieniä kone- ja laitehankintoja, jotka 1) tuovat ja synnyttävät yhdistyksen toimintaan uutta toimintaa 2) edistävät tiedonvälitystä ja digitaalisuutta 3) parantavat yleistä turvallisuutta 4) parantavat harrastusmahdollisuuksia tai 5) tuovat kylälle yleistä viihtyvyyttä ja mukavuutta (välillinen vaikutus).

Tukiprosentti on 70 % hyväksytyistä kustannuksista. Teemahankkeen toteuttamisaika 1.3.2017-31.5.2018.

Hallitus päätti teemahankkeen alatoimenpiteistä 30.5.2017. Viritettyihin Vempaimiin saatiin 25 alatoimenpidettä! Katso, keille rahoitusta myönnettiin. Alatoimenpiteet_VV


MAKSATUS

- Haetaan yhdessä (1) erässä hankkeen toteuttamisen jälkeen

- Voi jättää joko paperisena tai sähköisenä (PDF-tiedostoina)

Seuraavat dokumentit tarvitaan:

  • Maksuhakemuslomake: lomake 3318 Tämä lomake tulee toimittaa alkuperäisenä sääntöjen mukaisin (tai valtuutus) allekirjoituksin. Lomakkeen tukiosiosta täytetään kohta 8. Mikäli lomake tuntuu vaikealta, kysy neuvoja!
  • Indikaattorilomakkeet 3306 Dind ja 3306 Lind: samat kuin hakuvaiheessa, nyt täytetään kohta "TOTEUMA"
  • Loppuraportti: Kuka, mitä, missä, milloin ja miksi. Miten hankinnat hyödyttivät ja mitä mieltä teemahankkeesta? Vapaamuotoinen, lyhyt selvitys (1-2 sivua)
  • Valokuvat hankkeesta/hankinnoista. Valokuvat joko PDF-tiedostona (koottuna) tai ihan valokuvatiedostoina sähköpostilla.
  • Kaikki hankkeeseen liittyvät tositteet (laskut, lähetteet jne.) KOPIOT, EI alkuperäisiä! Laita tositteisiin teemahankkeen numero 39256
  • Maksukuitti joka laskusta TAI tiliotteet hankkeen ajalta.
  • Pääkirjaote kirjanpidosta
Pohjois-Karjalan Ely-keskus Leader Suomi Mahdollisuuksien maa Euroopan maaseuturahasto Maaseutu 2020 Leader Itä-Suomen kalatalousryhmä