A+ A A-

Meijjän yhistys

  • Isäntäkategoria: ROOT

Vaara-Karjalan Leader ry perustettiin vuonna 1995 paikalliseksi toimintaryhmäksi EU:n LEADER II -yhteisöaloitteen toteuttamista varten. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat Ilomantsi, Lieksa, Nurmes, Juuka ja Valtimo. Suomen EU-jäsenyyden aikana ohjelmakausia on ollut kolme (vuosina 1995-1999, 2000-2006, 2007-2013) sekä nykyinen ohjelmakausi 2014-2020.       

Mitä on Leader-toiminta?

Toimintamme tärkeimpänä tavoitteena on antaa kylätoimijoille, yhdistyksille, yhteisöille sekä mikro- ja pienyrittäjille mahdollisuuksia ja työkaluja kehittää omaa toimintaa ja samalla aktivoida omaa asuin- ja toimintaympäristöään.

Toiminnan keskeisenä tavoitteena on oman alueen vahva kehittäminen paikallisia toimijoita aktivoimalla sekä rahoittamalla erilaisia kehittämis-, investointi- ja yrityshankkeita.

Leader-toiminnan kulmakivet ovat

  • Monialaisuus
  • Alueperusteisuus
  • Paikallinen kumppanuus
  • Innovatiivisuus
  • Alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö
  • Bottom up -periaate
  • verkostoituminen

Vaara-Karjalan Leader ry:n rooli on ollut koko historiansa ajan vahvasti paikallisia toimijoita tukevaa ja Leader-rahoitusta on voitu joustavasti käyttää erityisesti haja-asutusalueiden asuinympäristöjen kehittämiseen ja aktivointiin. Leader-ryhmä on omalla toiminta-alueellaan ainoa ruohonjuuritason toimija, jonka kontaktit ulottuvat paikallisista asukkaista aina ministeriöön saakka.

Kumppanimme

Kontakteja ja verkostoja pyritään aktiivisesti kasvattamaan. Yhdistyksemme toiminta-alueella onkin mukavaa säpinää!

Yhdistyksemme tekee ohjelmakaudella 2014-2020 tiivistä yhteistyötä maakunnan muiden Leader-ryhmien sekä ELY-keskuksen että muidenkin maaseututoimijoiden kanssa.

Muita tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat toiminta-alueemme kunnat, kehittämisyhtiöt sekä muut alueellamme toimivat maaseudun kehittäjäorganisaatiot. On kuitenkin hyvä muistaa, että strategian toteuttamisessa avainasemassa ovat alueemme kaikki yhdistystoimijat, yhteisöt ja yrittäjät ja loppujen lopuksi yksittäiset maaseudun asukkaat. Leader-ryhmä on siten kumppani, rohkaisija ja mahdollistaja!

Pielisen Karjalan maaseutupalvelut

MSL

Pohjois-Karjalan Kylät ry

Suomen kylätoimikunta

Itä-Suomen Kalatalousryhmä

Maaseutuverkosto

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus, PIKES

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö, JOSEK

Lieksan Kehitysyhtiö, LieKe

Lieksan kaupunki

Nurmeksen kaupunki

Valtimon kunta

Juuan kunta

Ilomantsin kunta