A+ A A-
19.8.2021

Teemahankehaut avautuvat 16.8.2021

Vaara-Karjalan Leader ry avaa suositut teemahankehaut jälleen 16.8.2021. Hankehaku koskee yhteensä kolmea eri hankekokonaisuutta Kulmat kuntoon-teemahanke, Mahtavat Masinat- teemahanke sekä Jelppiä järjestötoimintaan-teemahanke.

Hankehakijaksi hyväksytään rekisteröitynyt yhdistys tai säätiö.

Haku on avoinna 16.8.2021-30.9.2021. Sama hakija voi jättää hakemuksensa useampaan teemahankkeeseen. Hakuohjeet saat toimistoltamme.

 

Seuraavassa kuvaus hankesisällöistä sekä myönnettävistä tuista.  

1. Kulmat kuntoon - teemahanke  

Kulmat kuntoon – teemahankkeeseen haetaan mukaan rakentamisinvestointeja. Hankkeeseen hyväksytään mukaan sekä uudisrakentamista että olemassa olevan kohteen remontointia. Rakentaminen voi kohdistua mm. kylätalojen, nuotiopaikkojen, uimarantojen tai vastaavien yhteisten kokoontumispaikkojen perusparannukseen tai kokonaan uuden yhteisöllisen kohteen rakentamiseen. Lisäksi teemahankkeen toimenpiteisiin voi kuulua erilaisten luonto- ja liikuntakohteiden perusparantaminen tai uuden kohteen rakentaminen. Teemahankkeen kokonaiskustannusarvio on 120 000€. Yksittäisen alatoimenpiteiden kustannusarvio voi olla 1 000€ – 20 000€. Alatoimenpiteille myönnetään 50%:n julkinen tuki. Alatoimenpiteiden omarahoitus voi olla joko kokonaisuudessaan talkootyötä tai yksityistä rahoitusta tai yhdistelmä molemmista edellä mainituista.  

2. Mahtavat masinat – teemahanke  

Mahtavat masinat – teemahankkeeseen haetaan mukaan kone- ja laite investointeja. Hankkeeseen hyväksytään alatoimenpiteitä, joissa hankitaan yhdistys- ja järjestötoimijoiden käyttöön uutta kalustoa. Hankkeeseen ei hyväksytä mukaan toimenpiteitä, jotka voidaan luokitella korvausinvestoinneiksi. Hakijan on hakemuksessaan avattava, miten suuri joukko alueen asukkaita hyötyy ko. hankinnoissa ja kenen käytössä hankittavat laitteet ovat. Teemahankkeen kokonaiskustannusarvio on 80 000€. Yksittäisen alatoimenpiteen kustannusarvio voi olla 500€ - 5 000€. Alatoimenpiteille myönnetään 75%:n julkinen tuki. Alatoimenpiteiden omarahoitukseen ei hyväksytä talkootyötä.  

3. Jelppiä järjestötoimintaan - teemahanke  

Jelppiä järjestötoimintaan – teemahankkeeseen haetaan mukaan kehittämishankkeita. Hankkeeseen hyväksytään alatoimenpiteitä, joissa kehitetään yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. Tukikelpoista on mm. erilaisten kerhojen ja harrastetoimintojen kehittäminen, nuorisotoiminnan kehittäminen tai erilaisten koulutusten ja tapahtumien järjestäminen. Alatoimenpiteet voivat pitää sisällään myös kansainvälisen yhteistyön kehittämistä. Eduksi luetaan digiympäristön hyödyntäminen. Hankkeeseen ei hyväksytä mukaan toimenpiteitä, jotka voidaan luokitella hakijan normaaliksi toiminnaksi. Tukikelpoista on vain hakijaorganisaatiolle uuden toiminnan kehittäminen. Hakijan on hakemuksessaan avattava, miten suuri joukko alueen asukkaita hyötyy hankkeen toimenpiteistä. Teemahankkeen kokonaiskustannusarvio on 110 360,00€. Yksittäisen alatoimenpiteen kustannusarvio voi olla 500€ – 10 000€. Alatoimenpiteille myönnetään 60%:n julkinen tuki. Alatoimenpiteiden omarahoitukseen hyväksytään talkootyötä.

Teemahankeneuvonta: Mahtavat masinat – ja Kulmat kuntoon – teemahankkeet Mira Vihonen, p. 0401044906, mira.vihonen(a)lieksa.fi

Jelppiä järjestötoimintaan – teemahanke Hannele Pyykkö, p. 0401044905, hannele.pyykko(a)lieksa.fi