A+ A A-

Hallitus

Hankkeiden rahoituksesta ja rahoituslinjauksista päättää hallitus. Hallitus vastaa myös strategian toteutumiseen liittyvistä asioista.

Vaara-Karjalan Leader ry:n vuosikokous valitsee aina hallituksen, jossa on puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Jokaisella jäsenellä on oma, henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen kokoonpanossa noudatetaan kolmikantaperiaatetta; kolmasosa jäsenistä edustaa julkista sektoria (käytännössä alueen kuntia), kolmasosa yrittäjiä ja yhdistyksiä ja loppu kolmasosa alueen ns. yksittäisiä asukkaita. Kolmikannan avulla varmistetaan se, että Leader-toimintatavan avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä rahoituksen jakautumisessa toteutuvat.

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Hankkeet arvioidaan valintakriteerien kautta mutta hankerahoitus ei ole silti ole automaattista. Uudet avaukset, laajat yhteistyöverkostot ja hyvin valmistellut hankesuunnitelmat myötävaikuttavat positiiviseen rahoituspäätökseen.

Hallitus 2021

pj. Markku Lappalainen, puh. 040-1911661
varajäsen Katri Kantola

Tiina Härkin
varajäsen Hannu Ryhänen

Pekka Nuutinen
varajäsen Matti Turunen

Jukka Pöppönen
varajäsen Tarja Muikku

Alina Koponen
varajäsen Maija Riikonen

Pertti Meriläinen
varajäsen Juho Luostarinen

Anneli Perälä
varajäsen Lauri Partanen

Eveliina Mustonen
varajäsen Tuomo Hölttä

Ritva Purhonen
varajäsen Risto Piiroinen