Hallitus

Hankkeiden rahoituksesta ja rahoituslinjauksista päättää hallitus. Hallitus vastaa myös strategian toteutumiseen liittyvistä asioista.

Vaara-Karjalan Leader ry:n vuosikokous valitsee aina hallituksen, jossa on puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Jokaisella jäsenellä on oma, henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen kokoonpanossa noudatetaan kolmikantaperiaatetta; kolmasosa jäsenistä edustaa julkista sektoria (käytännössä alueen kuntia), kolmasosa yrittäjiä ja yhdistyksiä ja loppu kolmasosa alueen ns. yksittäisiä asukkaita. Kolmikannan avulla varmistetaan se, että Leader-toimintatavan avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä rahoituksen jakautumisessa toteutuvat.

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Hankkeet arvioidaan valintakriteerien kautta mutta hankerahoitus ei ole silti ole automaattista. Uudet avaukset, laajat yhteistyöverkostot ja hyvin valmistellut hankesuunnitelmat myötävaikuttavat positiiviseen rahoituspäätökseen.

Hallitus vuonna 2022

Varsinainen jäsen Varajäsen

Markku Lappalainen
puh. 0401911661

Katri Kantola

Tiina Härkin

Minna Ruokolainen

Pekka Nuutinen

Matti Turunen

Jukka Pöppönen

Tarja Muikku

Alina Koponen

Maija Riikonen

Pertti Meriläinen

Anu Huusko

Juho Luostarinen

Jarmo Könttä

Eveliina Mustonen

Seppo Kettunen

Ritva Purhonen

Risto Piiroinen

vaara-karjalan-leader-logo.svg

Hae rahoitusta

Omat hankkeet

Yhdistys

keski-karjalan-jetina-logo.svg

Hae rahoitusta

Omat hankkeet

Yhdistys