A+ A A-

"Vasiten Vastavirtaan!"

  • Isäntäkategoria: ROOT

”Vasiten vastavirtaan!” on Vaara- Karjalan Leader ry:n kehittämisstrategia vuosille 2014-2020. Keskeisenä tavoitteena on, että Vaara-Karjalan alue säilyy myös tulevaisuudessa elinvoimaisena ja miellyttävänä asuinympäristönä. Kehittämisstrategian  avulla pyrimme vahvistamaan ja hyödyntämään alueemme vahvuuksia sekä nostamaan esiin uusia avauksia alueemme kehittämiseksi.

Rahoituskehyksen käyttämista ohjaa Vasiten vastavirtaan -strategia ja sen painopistealueet, joita strategiassa on neljä:

  1. Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt
  2. Elinvoimainen yritystoiminta
  3. Luonnonvarat ja kestävä kehitys
  4. Alueidenvälinen ja kansainvälinen yhteistyö.

Kehittäsmisstrategian painopistealueet ovat muotoutuneet monivaiheisen prosessin jälkeen ja alueemme asukkaiden kehittämisideoiden ja -ajatusten tuloksena. "Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt" -painopistealue on vahvinta Leader-ryhmämme osaamisaluetta.

Kehittämisstrategian toimeenpano jakautuu käytännössä kolmeen osaan: leader-toimintaan, muuhun kehittämistoimintaan sekä yhdistystoimintaan.

Tutustu strategiaamme ja rahoitettuihin hankkeisiin 

Vasiten Vastavirtaan 2014-2020

Rahoitetut hankkeet 2014-2020