Yhdistys

Vaara-Karjalan Leader ry perustettiin vuonna 1995 paikalliseksi toimintaryhmäksi EU:n LEADER II -yhteisöaloitteen toteuttamista varten. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat Ilomantsi, Lieksa, Nurmes, Juuka ja Valtimo. Suomen EU-jäsenyyden aikana ohjelmakausia on ollut kolme (vuosina 1995-1999, 2000-2006, 2007-2013) sekä nykyinen ohjelmakausi 2014-2020.

Toiminnan tärkeimpänä tavoitteena on antaa kylätoimijoille, yhdistyksille, yhteisöille sekä mikro- ja pienyrittäjille mahdollisuuksia ja työkaluja kehittää omaa toimintaa ja samalla aktivoida omaa asuin- ja toimintaympäristöään.

Toiminnan keskeisenä tavoitteena on oman alueen vahva kehittäminen paikallisia toimijoita aktivoimalla sekä rahoittamalla erilaisia kehittämis-, investointi- ja yrityshankkeita.

Leader-toiminnan kulmakiviä ovat monialaisuus, alueperusteisuus, paikallinen kumppanuus, innovatiivisuus, alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö, bottom up -periaate sekä verkostoituminen.Vaara-Karjalan Leader ry:n rooli on ollut koko historiansa ajan vahvasti paikallisia toimijoita tukevaa ja Leader-rahoitusta on voitu joustavasti käyttää erityisesti haja-asutusalueiden asuinympäristöjen kehittämiseen ja aktivointiin. Leader-ryhmä on omalla toiminta-alueellaan ainoa ruohonjuuritason toimija, jonka kontaktit ulottuvat paikallisista asukkaista aina ministeriöön saakka.

Vasiten Vastavirtaan!

”Vasiten vastavirtaan!” on Vaara- Karjalan Leader ry:n kehittämisstrategia vuosille 2014-2020. Keskeisenä tavoitteena on, että Vaara-Karjalan alue säilyy myös tulevaisuudessa elinvoimaisena ja miellyttävänä asuinympäristönä. Kehittämisstrategian avulla pyrimme vahvistamaan ja hyödyntämään alueemme vahvuuksia sekä nostamaan esiin uusia avauksia alueemme kehittämiseksi.

Rahoituskehyksen käyttämista ohjaa Vasiten vastavirtaan -strategia ja sen painopistealueet, joita strategiassa on neljä:

  • Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt
  • Elinvoimainen yritystoiminta
  • Luonnonvarat ja kestävä kehitys
  • Alueidenvälinen ja kansainvälinen yhteistyö.

Kehittäsmisstrategian painopistealueet ovat muotoutuneet monivaiheisen prosessin jälkeen ja alueemme asukkaiden kehittämisideoiden ja -ajatusten tuloksena. "Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt" -painopistealue on vahvinta Leader-ryhmämme osaamisaluetta.

Kehittämisstrategian toimeenpano jakautuu käytännössä kolmeen osaan: leader-toimintaan, muuhun kehittämistoimintaan sekä yhdistystoimintaan.

Kumppanimme

Kontakteja ja verkostoja pyritään aktiivisesti kasvattamaan. Yhdistyksemme toiminta-alueella onkin mukavaa säpinää!

Yhdistyksemme tekee ohjelmakaudella 2014-2020 tiivistä yhteistyötä maakunnan muiden Leader-ryhmien sekä ELY-keskuksen että muidenkin maaseututoimijoiden kanssa. Muita tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat toiminta-alueemme kunnat, kehittämisyhtiöt sekä muut alueellamme toimivat maaseudun kehittäjäorganisaatiot. On kuitenkin hyvä muistaa, että strategian toteuttamisessa avainasemassa ovat alueemme kaikki yhdistystoimijat, yhteisöt ja yrittäjät ja loppujen lopuksi yksittäiset maaseudun asukkaat. Leader-ryhmä on siten kumppani, rohkaisija ja mahdollistaja!

Keskeisimpiä kumppaneitamme ovat:

Pielisen Karjalan maaseutupalvelut
MSL
Pohjois-Karjalan Kylät ry
Suomen kylätoimikunta
Itä-Suomen Kalatalousryhmä
Maaseutuverkosto
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus, PIKES
Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö, JOSEK
Lieksan Kehitysyhtiö, LieKe
Lieksan kaupunki
Nurmeksen kaupunki
Valtimon kunta
Juuan kunta
Ilomantsin kunta

vaara-karjalan-leader-logo.svg

Hae rahoitusta

Omat hankkeet

Yhdistys