Yhdistys

Vaara-Karjalan Leader ry perustettiin vuonna 1995 paikalliseksi toimintaryhmäksi EU:n LEADER II -yhteisöaloitteen toteuttamista varten. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat Ilomantsi, Lieksa, Nurmes ja Juuka. Suomen EU-jäsenyyden aikana ohjelmakausia on ollut kolme (vuosina 1995-1999, 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020) sekä nykyinen ohjelmakausi 2023-2027.

Toiminnan tärkeimpänä tavoitteena on antaa kylätoimijoille, yhdistyksille, yhteisöille sekä mikro- ja pienyrittäjille mahdollisuuksia ja työkaluja kehittää omaa toimintaa ja samalla aktivoida omaa asuin- ja toimintaympäristöään.

Toiminnan keskeisenä tavoitteena on oman alueen vahva kehittäminen paikallisia toimijoita aktivoimalla sekä rahoittamalla erilaisia kehittämis-, investointi- ja yrityshankkeita.

Leader-toiminnan kulmakiviä ovat monialaisuus, alueperusteisuus, paikallinen kumppanuus, innovatiivisuus, alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö, bottom up -periaate sekä verkostoituminen.Vaara-Karjalan Leader ry:n rooli on ollut koko historiansa ajan vahvasti paikallisia toimijoita tukevaa ja Leader-rahoitusta on voitu joustavasti käyttää erityisesti haja-asutusalueiden asuinympäristöjen kehittämiseen ja aktivointiin. Leader-ryhmä on omalla toiminta-alueellaan ainoa ruohonjuuritason toimija, jonka kontaktit ulottuvat paikallisista asukkaista aina ministeriöön saakka.

Kaistalla!

Vaara-Karjalan Leader ry:n paikallisen kehittämisstrategian valmisteluprosessi on ollut kolmivaiheinen:

1. kehittämistarpeiden kartoitus ja koonti
2. painopisteiden valinta ja konkreettisten toimenpiteiden valinta
3. valittujen painopisteiden esittely ja toimenpiteiden priorisointi

Aloitimme strategian valmistelun jo vuonna 2018, jolloin uuden ohjelmakauden odotettiin alkavan vuoden 2021 alusta. Kaiken kaikkiaan keräsimme strategiamateriaaleja neljän vuoden aikana erilaisissa koulutuksissa, yleisötilaisuuksissa ja erilaisia kyselyjä hyödyntäen. Strategiamme valmisteluprosessiin osallistui kaikkiaan 1 260 henkilöä. Strategiaprosessin vaiheet 1. ja 3. teimme yhteistyössä alueemme asukkaiden kanssa ja vaiheen 2. toteutimme yhteistyössä sidosryhmistämme kootun asiantuntijaraadin/ohjelmatyöryhmän kanssa.

Toiminta-alueemme tärkeimmiksi tulevaisuuden kehittämisteemoiksi on strategiatyöryhmän työskentelyn pohjalta nostettu kolme eri kehittämisenpainopistettä. Nämä painopisteet ovat ”Ilmasto- jaluontoystävällinen Vaara-Karjala”, ”Veto- ja pitovoimainen, monipaikkainen Vaara-Karjala” sekä ”Elantoa uudenlaisesta yrittäjyydestä”.

Vaara-Karjalan Leader ry:n paikallisen kehittämisstrategian läpileikkavaat teemat ohjelmakaudella 2023-2027 ovat "Älykkäiden kylien edistäminen", kumppanuus UNESCON kestävän kehityksen yhteistyöalueiden kanssa, alueidenvälisen ja kansainvälisen yhteistyön tiivistäminen, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ja "Nuorista uutta näkökulmaa kehittämiseen".

Kumppanimme

Kontakteja ja verkostoja pyritään aktiivisesti kasvattamaan. Yhdistyksemme toiminta-alueella onkin mukavaa säpinää!

Yhdistyksemme tekee ohjelmakaudella 2023-2027 tiivistä yhteistyötä maakunnan muiden Leader-ryhmien sekä ELY-keskuksen että muidenkin maaseututoimijoiden kanssa. Muita tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat toiminta-alueemme kunnat, kehittämisyhtiöt sekä muut alueellamme toimivat maaseudun kehittäjäorganisaatiot. On kuitenkin hyvä muistaa, että strategian toteuttamisessa avainasemassa ovat alueemme kaikki yhdistystoimijat, yhteisöt ja yrittäjät ja loppujen lopuksi yksittäiset maaseudun asukkaat. Leader-ryhmä on siten kumppani, rohkaisija ja mahdollistaja!

Keskeisimpiä kumppaneitamme ovat:

Pielisen Karjalan maaseutupalvelut
MSL
Pohjois-Karjalan Kylät ry
Suomen kylätoimikunta
Itä-Suomen Kalatalousryhmä
Maaseutuverkosto
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus, PIKES
Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö, JOSEK
Lieksan Kehitysyhtiö, LieKe
Lieksan kaupunki
Nurmeksen kaupunki
Valtimon kunta
Juuan kunta
Ilomantsin kunta

vaara-karjalan-leader-logo.svg

Hae rahoitusta

Omat hankkeet

Yhdistys