Yhteystiedot

Löydät maaseututoimijoiden yhteystiedot kootusti tältä sivulta.
Ely-keskus

Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Maaseutu- ja energia -yksikkö

Torikatu 36 A, 3. krs.
80100 Joensuu

puh. 0295 026 000

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Maaseutu- ja energia yksikön päällikkö, yksikön johtaminen ja kehittäminen , maaseutuohjelmavastaava
Pekka Tahvanainen
puh. 02950 26107

Rahoitustiimi

Johtava asiantuntija, rahoitustiimin työnjohto, ratkaisut ja kehittäminen
Timo Tanskanen
puh. 02950 26170

Yritysasiantuntija, maaseuturahaston yritystuet, Hyrrätietojärjestelmä
Tapani Mikkonen
puh. 02950 26079

Maaseudun kehittämisen asiantuntija, Leader-yhdyshenkilö, EIP-yhdyshenkil, biotalous ja uusiutuva energia
Tuomo Hämäläinen
puh. 02950 26053

Yritysasiantuntija, nuorten viljelijöiden aloitustuki, sukupolvenvaihdokset, maaseuturahaston yritystuet, Neuvo 2020
Mauri Räsänen, 02950 26100

Rahoitusasiantuntija, maaseuturahaston yritys- ja hanketuet, yritysryhmähankkeet, rakentamisen asiantuntijan tehtävät (sis. maatilainvestoinnit)
Mika Honkanen, puh. 02950 26102

Yritysasiantuntija, maatilainvestoinnit, Leader-yritystuet, ei-tuotannolliset investoinnit (kosteikot ja perinnebiotoopit), peruskuivatukset, tilusjärjestelyt
Tapio Leinonen
puh. 02950 26073

Maaseudun kehittämisen asiantuntija, maaseuturahaston kehittämishankkeet, yritysryhmähankkeet
Terho Sirviö
puh. 02950 26103

Tuki- ja tarkastustiimi

Johtava asiantuntija, Tuki ja tarkastus -tiimin työnjohto
Arto Ruuska
puh. 02950 26098

Tarkastaja, pelto- ja eläintukivalvonta, eläinvalvontavastaava
Tanja Kontkanen
puh. 02950 26173

Tarkastaja, kotieläintuet, pelto- ja eläintukivalvonta
Taru Hjalmarsson
puh. 0295 026 071

Maaseutuasiantuntija, pelto- ja eläintukivalvonta
Mika Lehikoinen
puh. 02950 26070

Maaseutuasiantuntija, luomusitoumukset, luonnonmukaisen tuotannon valvonta
Merja Ignatius
puh. 02950 26054

Maaseutuasiantuntija, pelto- ja eläintukivalvonta, tukioikeusrekisteri
Jukka Heikkinen
puh. 02950 26117

Maaseutuasiantuntija, täydentävien ehtojen koordinaattori, pelto- ja eläintukivalvonta
Osmo Hyttinen
puh. 02950 26052

Tarkastaja, pelto- ja eläintukivalvonta
Mika Aaltonen
puh. 02950 26151

Maaseutuasiantuntija, ympäristösopimukset, perinnebiotoopit, luonnon ja maiseman monimuotoisuus, kosteikot, alkuperäisrodut, alkuperäiskasvit, Leader-kehittämishankkeiden maksatukset
Kaisa Rummukainen
puh. 02950 26097

Tarkastaja, pelto- ja eläintukivalvonta, Ruokaviraston tarkastustehtävät, hukkakaura
Minna Venäläinen
puh. 02950 26083

Maaseutuasiantuntija, Ruokaviraston tarkastustehtävät, kasvinterveys, siemenet, lannoitteet, rehut, peltotukivalvonta, täydentävien ehtojen rehuvalvonta, valmiusasiat
Pauliina Sorsa
puh. 02950 26104

Maksatustiimi

Johtava maksatusasiantuntija, maaseudun kehittämishankkeet, maksatustiimin työnjohto
Marko Mutanen
puh. 0295 026 105

Maksatusasiantuntija, maaseudun yritykset, investoinnit, perustaminen, kokeilu ja investoinnin toteutettavuusselvitys, yritysryhmähankkeet
Ulla Korpela-Saukkonen
puh. 0295 026 132

Maksatusasiantuntija, Leader-hankkeiden maksatukset (kehittäminen ml. teemahankkeet ja yritystuki), maaseuturahaston maatilainvestoinnit, nuoren viljelijän aloitustuki, ei-tuotannolliset investoinnit, peruskuivatushankkeet
Niina Seppänen
puh. 0295 016 065

Asiantuntija, ympäristösopimusten ja luomusitoumusten maksatus, Neuvo 2020-maksatus, Leader-kehittämishankkeiden maksatukset
Airi Luukkonen
puh. 02950 26135

Maksatusasiantuntija, maaseuturahaston maatilainvestoinnit, nuoren viljelijän aloitustuki, ei-tuotannolliset investoinnit, peruskuivatushankkeet, maaseudun yritykset, investoinnit, perustaminen, kokeilu ja investoinnin toteutettavuusselvitys
Tanja Pöyhönen
puh. 0295 026045

Maksatusasiantuntija, maaseudun yritykset, investoinnit, perustaminen, kokeilu ja investoinnin toteutettavuusselvitys ml. Leader
Sari Erkkilä
puh. 029 502 6078